Trang chủ

Phổ biến, giáo dục pháp luật

Quy chế về việc tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 26/02/2015 | 12:00  | View count: 593

Quyết định số 2/2015/QĐ-UBND ngày 11/02/2015 của UBND Thành phố về việc Ban hành Quy chế về việc tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chi tiết xem tại văn bản đính kèm./.,