Trang chủ

Phổ biến, giáo dục pháp luật

Thực hiện Quyết định số 4080/QĐ-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ Tư pháp
Ngày đăng 26/02/2015 | 12:00  | View count: 302

Công văn của UBND Thành phố và Quyết định số 4080/QĐ-BTP về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2015. Chi tiết xem tại văn bản đính kèm./.