Trang chủ

Phổ biến, giáo dục pháp luật

Tập huấn tuyên truyền Luật thủ đô và các Nghị quyết, quyết định cụ thể hóa Luật Thủ đô

Ngày đăng 26/08/2013 | 12:00 AM  | View count: 226
Sáng 23/8, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủ đô thuộc thẩm quyền...