Trang chủ

Phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Nghị định số 84/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Ngày đăng 12/09/2014 | 12:00  | View count: 374

Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/09/2014 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chi tiết xem tại văn bản đính kèm./.