Trang chủ

Quản lý trạm thu phát sóng

Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội
31/07/2017 | 03:45

Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 về ban hành "Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội".
 
Chi tiết xem văn bản đính kèm./.