Trang chủ

Quản lý trạm thu phát sóng

Quy định về kiểm định thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện
01/08/2017 | 10:31

 Thông tư số 16/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy định về kiểm định thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện.

 

Chi tiết xem văn bản đính kèm./.