Trang chủ

Quản lý trạm thu phát sóng

Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định
01/08/2017 | 10:44

Thông tư số 17/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Ban hành Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định.

 

Chi tiết xem văn bản đính kèm./.