Trang chủ

Quản lý trạm thu phát sóng

Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng
01/08/2017 | 10:47

Thông tư số 18/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng.

 

Chi tiết xem văn bản đính kèm./.