Trang chủ

Quản lý trạm thu phát sóng

Thông tư Liên tịch Hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động
01/08/2017 | 11:01

Thông tư số 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 22/6/2016 giữa Bộ TT&TT-Bộ Xây dựng về Thông tư Liên tịch Hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động.
 
Chi tiết xem văn bản đính kèm./.