Trang chủ

Quản lý trạm thu phát sóng

Công văn về việc ảnh hưởng của sóng điện từ từ BTS đến sức khỏe con người
01/08/2017 | 11:14

Công văn số 917/TTra ngày 21/12/2016 của Thanh tra Bộ TT&TT về ảnh hưởng của sóng điện từ từ BTS đến sức khỏe con người.

 

Chi tiết xem văn bản đính kèm./.