Trang chủ

Quản lý trạm thu phát sóng

Công văn hướng dẫn kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng
01/08/2017 | 11:17

Công văn số 4732/BTTTT-CVT ngày 30/12/2016 cảu Bộ TT&TT về hướng dẫn kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng.

 

Chi tiết xem văn bản đính kèm./.