Trang chủ

Quản lý trạm thu phát sóng

Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội
14/12/2017 | 09:18

Ngày 17/3/2017, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND về "Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội"
 
Chi tiết xem văn bản đính kèm./.