Trang chủ

số hóa truyền dẫn

Triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, lắp đặt cáp truyền hình cho hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội
10/08/2016 | 10:17

Ngày 02/8/2016, UBND Thành phố có công văn số 4552/UBND-KGVX về việc triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất và lắp đặt cáp truyền hình cho các hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, UBND Thành phố đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông giao các đơn vị chức năng hoàn thành việc triển khai hỗ trợ lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất Giai đoạn 1; tiếp tục triển khai lắp đặt cho 18.700 hộ nghèo của Thành phố Hà Nội (là hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn của TW), đảm bảo hoàn thành trước ngày 15/8/2016.

        Đồng thời, UBND Thành phố đề nghị tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ các hộ nghèo tiếp cận truyền hình số, đảm bảo hoàn thành lắp đặt trước ngày 15/8/2016.

Sở Lao động thương binh và Xã hội được giao chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan theo dõi, tuyên truyền và báo cáo tiến độ công việc.

Chi tiết văn bản trong tài liệu kèm theo./.