Trang chủ

số hóa truyền dẫn

Kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn TP Hà Nội tại cuộc họp Ban chỉ đạo tháng 7/2014
27/11/2014 | 12:00

Toàn văn Thông báo số 167/TB-UBND về kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn TP Hà Nội tại cuộc họp Ban chỉ đạo tháng 7/2014 xem tại văn bản đính kèm./.