Trang chủ

số hóa truyền dẫn

Áp dụng thống nhất tiêu chuẩn mã hóa hình ảnh và âm thanh đối với truyền hình số mặt đất
27/11/2014 | 12:00

Việc chuyển đổi từ truyền hình tương tự sang truyền hình số mặt đất là xu thế tất yếu và đã được triển khai thực hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới. Với việc phê duyệt "Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020", Việt Nam đã xác lập định hướng và lộ trình cho việc số hóa toàn diện truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất ngay trong những năm tiếp theo. Là một trong các địa phương trong nhóm đầu triển khai và hoàn thành, trước ngày 30 tháng 6 năm 2015, các đơn vị, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình, đài truyền hình trung ương và địa phương kết thúc việc phát sóng tất cả các kênh chương trình truyền hình trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự mặt đất trên địa bàn thành phố Hà Nội để chuyển hoàn toàn sang phát sóng trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất;

Cũng vào thời điểm này, 100% hộ gia đình trên địa bàn thành phố có máy thu hình xem được các chương trình truyền hình số bằng các phương thức khác nhau; 100% các đài truyền hình địa phương và trung ương đóng trên địa bàn thành phố kết thúc việc phát sóng các kênh chương trình truyền hình tương tự mặt đất và chuyển sang phát sóng trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất. Đồng thời, áp dụng thống nhất tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất DVB-T2; tiêu chuẩn mã hóa tín hiệu hình ảnh và âm thanh MPEG-4 và các phiên bản kế tiếp của các tiêu chuẩn trên theo quy định của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bắt đầu từ ngày 1/4/2014, lộ trình của Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 nhằm chuyển đổi hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất từ công nghệ tương tự sang công nghệ số theo hướng hiện đại, hiệu quả tại Việt Nam đã chính thức bắt đầu. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tất cả các TV nhập khẩu vào Việt Nam từ 32 inch trở lên đều phải tích hợp chức năng thu truyền hình kỹ thuật số mặt đất theo chuẩn DVB-T2. Các đầu thu (SB: Setup Box) để chuyển đổi tín hiệu Số - Tương tự, tại thị trường Hà Nội phải được kiểm soát chất lượng, có thương hiệu rõ ràng và được hỗ trợ tiếng Việt, nhằm bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, Các SB phải bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng theo quy định và phải đáp ứng được yêu cầu của mô hình kinh doanh dịch vụ mới trên DVB-T2.

Cùng với sự phát triển mạnh của công nghệ truyền hình cũng như nhu cầu nghe nhìn của người dùng đòi hỏi về chất lượng và nội dung phong phú đa dạng hơn, các nhà nghiên cứu đã phát triển tiêu chuẩn DVB-T2 là phiên bản tiếp theo của tiêu chuẩn DVB-T. Tiêu chuẩn DVB-T2 được giới thiệu lần đầu tiên vào 6/2008 và được Viện tiêu chuẩn viễn thông Châu Âu - ETSI (European Telecommunication Standardisations Institute) chuẩn hóa từ tháng 9/2009.

So sánh với chuẩn truyền hình số hiện nay thì chuẩn thế hệ thứ hai DVB-T2 cung cấp sự gia tăng dung lượng tối thiểu 30% trong cùng điều kiện thu sóng và dùng các anten thu hiện có. Một số thử nghiệm sơ bộ trên thực tế cho thấy dung lượng có thể gia tăng lên tới 50%. Điều này càng thuận lợi cho việc triển khai các dịch vụ quảng bá mới đòi hỏi dung lượng cao như HDTV, 3DTV.... Từ năm 2009, đã có rất nhiều Quốc gia đưa DVB-T2 vào phát sóng thử nghiệm và đến nay nhiều nước bắt đầu triển khai truyền hình số mặt đất đều lựa chọn tiêu chuẩn DVB-T2.... Những nước đã triển khai phát sóng DVB-T đều có kế hoạch chuyển dần sang phát sóng tiêu chuẩn DVB-T2 và không tiếp tục mở rộng mạng DVB-T.

Không chỉ giúp làm gia tăng dung lượng, giá thành của thiết bị truyền hình số tiêu chuẩn DVB-T2 đã giảm đáng kể từ khi mà tiêu chuẩn này đã được nhiều nước triển khai áp dụng. Hiện nay giá thành thiết bị phát sóng truyền hình số mặt đất sử dụng tiêu chuẩn DVB-T2 là tương đương với thiết bị sử dụng tiêu chuẩn DVB-T. Giá thành thiết bị thu sử dụng công nghệ DVB-T2 cao hơn không đáng kể khi sử dụng chuẩn DVB-T.

Vào đầu năm 2012, ASEAN đã khuyến cáo các nước thành viên cần áp dụng ngay tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất thế hệ mới DVB-T2 để tránh quá trình chuyển đổi công nghệ DVB-T k;éo dài và tốn k;ém sau này.

Với những lợi ích và việc áp dụng phổ biến hiện nay, Việt Nam đã xác định việc áp dụng tiêu chuẩn truyền hình số DVB-T2 sẽ đem lại nhiều hiệu quả về kinh tế, xã hội, phù hợp với xu thế phát triển công nghệ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đến năm 2020. Trên cơ sở đó, Ban chỉ đạo Đề án số hoá chính thức yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số cần áp dụng ngay tiêu chuẩn phát sóng DVB-T2, chuẩn n;én tín hiệu âm thanh hình ảnh MPEG-4/H.264. Riêng đối với Tổng công ty VTC, do đang phát sóng theo tiêu chuẩn DVB-T/MPEG-2 nên việc chuyển đổi sang phát sóng DVB-T2/MPEG-4 cần có thời gian và lộ trình thích hợp, đảm bảo không ảnh hưởng tới người xem. Sự lựa chọn tiêu chuẩn DVB-T2 dự kiến sẽ đem lại nhiều hiệu quả về kinh tế, xã hội, phù hợp với xu thế phát triển công nghệ và đẩy nhanh quá trình số hóa truyền hình mặt đất tại Việt Nam.