Trang chủ

số hóa truyền dẫn

Thông tư số 07/2013/TT-BTTTT ngày 18/3/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định thời điểm tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất đối với máy thu hình sản xuất và nhập khẩu để sử dụng tại Việt Nam
09/12/2014 | 12:00

Ngày 18/3/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 07/2013/TT-BTTTT Quy định thời điểm tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất đối với máy thu hình sản xuất và nhập khẩu để sử dụng tại Việt Nam.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/4/2013