Trang chủ

số hóa truyền dẫn

Thông báo số 63/TB-BTTTT ngày 17/4/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Lê Nam Thắng tại cuộc họp giữa Ban chỉ đạo Đề án số hóa Truyền hình Việt Nam với UBND Thành phố Hà Nội
09/12/2014 | 12:00

Ngày 17/4/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hànhThông báo số 63/TB-BTTTT thông báo nội dung Kết luận của Thứ trưởng Lê Nam Thắng tại cuộc họp giữa Ban chỉ đạo Đề án số hóa Truyền hình Việt Nam với UBND Thành phố Hà Nội (ngày 12/3/2014)