Trang chủ

số hóa truyền dẫn

Công văn số 859/BTTTT-CTS ngày 26/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thời hạn báo cáo phương án thành lập Doanh nghiệp TDPS, thiết lập mạng cung cấp dịch vụ TDPS truyền hình số mặt đất phạm vi khu vực Bắc Bộ
09/12/2014 | 12:00

Ngày 26/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn số 859/BTTTT-CTS gửi UBND thành phố Hà Nội và UBND thành phố Hải Phòng về việc thời hạn báo cáo phương án thành lập Doanh nghiệp TDPS, thiết lập mạng cung cấp dịch vụ TDPS truyền hình số mặt đất phạm vi khu vực Bắc Bộ