Trang chủ

số hóa truyền dẫn

Kế hoạch tổ chức, thông tin tuyên truyền Đề án số hóa truyền hình mặt đất 2015
02/03/2015 | 12:00

Nhằm đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về số hóa truyền hình tại địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương , n gày 29/01, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 277/BTTTT-PTTHamp;TTĐT về việc kế hoạch tổ chức thông tin tuyên truyền về số hóa truyền hình năm 2015.

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện một số nhiệm vụ tuyên truyền gồm: Chỉ đạo các Đài phát thanh - Truyền hình sản xuất các nội dung tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình phù hợp với đặc điểm của địa phương.

Bố trí thời lượng, khung giờ phát sóng ngay sau các chương trình thời sự trong ngày để phát sóng các video, clip, audio clip tuyên truyền số hóa truyền hình...với tần xuất phát sóng không ít hơn 3 ngày trong mỗi tuần đối với các thành phố thuộc giai đoạn 1 lộ trình số hóa (gồm: thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ) và không ít hơn 1 ngày trong mỗi tuần đối với các tỉnh, thành phố khác.

Mở chuyên mục về số hóa truyền hình với thời lượng thích hợp để phát sóng các phóng sự, đoạn quảng cáo, tin tức về số hóa truyền hình; Chỉ đạo hệ thống truyền thanh cơ sở bố trí thời lượng phát các audio clip về số hóa truyền hình vào thời điểm có đông người nghe trong ngày.

Tăng thời lượng phổ biến số hóa truyền hình bằng các bản tin về số hóa truyền hình tại địa phương....; Chỉ đạo các cơ quan báo chí in và điện tử mở thêm chuyên trang, chuyên mục phù hợp để tuyên truyền về số hóa truyền hình, sắp xếp tin bài ở vị trí ưu tiên, tăng số lượng và chất lượng tin bài về số hóa truyền hình;

Chỉ đạo triển khai các phương tiện thông tin tuyên truyền khác qua các đợt tuyên truyền lưu động đến các địa bàn người dân khó tiếp cận các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức quảng cáo ngoài trời tại các điểm công cộng và các phương tiện công cộng, phát tờ rơi, tờ gấp tại những địa điểm, đối tượng phù hợp...

Thời gian thực hiện từ 01/02/2015 đến hết năm 2015 đối với các tỉnh, thành phố trên cả nước. Căn cứ chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 05/02, UBND Thành phố cũng đã có văn bản số 776/VP-VX về việc kế hoạch tổ chức Thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền hình năm 2015. Trong đó, giao cho Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị liên quan, xây dựng Kế hoạch tuyên truyền trình UBND Thành phố phê duyệt.