Trang chủ

số hóa truyền dẫn

Đẩy mạnh triển khai Đề án số hóa truyền hình mặt đất
03/04/2015 | 12:00

Chiều 2/4, Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đã tổ chức họp báo cáo tình hình kết quả thực hiện trong thời gian qua và thông báo nội dung triển khai năm 2015. Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn đã chủ trì cuộc họp. Đại diện các Sở, ngành Thành viên BCĐ và lãnh đạo các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố cũng đã có mặt đầy đủ.

Thay mặt cơ quan thường trực, đồng chí Nguyễn Xuân Quang - Phó Giám đốc Sở TTTT đã báo cáo công tác triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất về một số nhiệm vụ trọng tâm đã triển khai và thực hiện cũng như những khó khăn, tồn tại và đề xuất để thực hiện có hiệu quả trong năm 2015.

Bên cạnh công tác tham mưu UBND Thành phố ban hành 02 Kế hoạch triển khai và Kế hoạch tuyên truyền. Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã hướng dẫn và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ph;ép triển khai mạng truyền dẫn hệ thống truyền hình cáp, truyền hình cáp công nghệ IPTV và truyền hình Internet trên địa bàn Thành phố.

Thời gian qua, Sở TTTT đã tăng cường nội dung thông tin, tuyên truyền bằng nhiều phương thức: Thực hiện sản xuất và phát hành 02 CD tuyên truyền, phát hành 02 kỳ bản tin Thông tin và Truyền thông, biên soạn 12 bài viết tuyên truyền rộng rãi đến 584 xã, phường thị trấn phản ánh đa dạng các nội dung. Ngoài ra, Sở đã phối hợp với Bộ TTTT tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến về triển khai Đề án số hóa tới hơn 500 cán bộ văn hóa cấp huyện, cấp xã và các cán bộ đài truyền thanh cơ sở...

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban chỉ đạo, hoạt động này vẫn chưa đem lại hiệu quả cao. Nhiều cán bộ lãnh đạo, cán bộ văn hóa cấp huyện, cấp xã và nhân dân chưa hiểu được lợi ích của việc số hóa truyền hình, lựa chọn các phương thức thu xem truyền hình khác nhau khi ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất;

Đồng chí Lê Hồng Sơn phát biểu kết luận Hội nghị (Nguồn: HNP)

Các đài truyền hình đang hoạt động trên địa bàn thành phố chưa quán triệt đầy đủ các chỉ đạo của Trung ương cũng như UBND Thành phố về việc phát sóng thường xuyên liên tục vào thời gian thích hợp thông báo về lộ trình số hóa, thời điểm tắt sóng truyền hình tương tự mặt đất và chưa có các chuyên mục chuyên đề về thông tin tuyền truyền các lợi ích của số hóa truyền hình đối với người dân; UBND các quận, huyện, thị xã chưa thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền hình cho nhân dân trên địa bàn.

Trong công tác triển khai năm 2015, nội dung tuyên truyền sẽ tiếp tục được triển khai thông qua các hoạt động như: Tổ chức thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là trên các Đài PTTH Hà Nội, cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội, hệ thống truyền thanh cơ sở; tổ chức các hội nghị tuyên truyền về Đề án số hóa của thành phố Hà Nội theo từng cụm, điểm; Phối hợp với các doanh nghiệp truyền hình tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp tại các tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn các quận, huyện, thị xã.

Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và UBND 30 quận, huyện, thị xã triển khai điều tra hiện trạng phương thức thu xem truyền hình đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo và một số đối tượng gia đình chính sách, người có công. Tính đến nay, tổng số đã điều tra là trên 150 nghìn hộ trong đó có gần 38 nghìn hộ nghèo, trên 43 nghìn hộ nghèo và trên 68 nghìn hộ chính sách.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn yêu cầu các cơ quan báo chí của Thành phố cùng vào cuộc, dành thời lượng thích hợp, tăng cường tuyên truyền việc triển khai Đề án. Đồng thời, các quận, huyện, thị xã cần đẩy mạnh tập trung tuyên truyền tới các thôn, tổ dân phố với đa dạng các hình thức thiết thực, hiệu quả; huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, khuyến khích tuyên truyền thông qua các hoạt động sinh hoạt của từng chi bộ, thôn, tổ dân phố, các đoàn thể chính trị xã hội.

Sở TT&TT chịu trách nhiệm chủ trì, biên soạn nội dung tuyên truyền gửi tới các đơn vị, tập trung vào việc tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, lộ trình số hóa, những việc người dân cần làm để xem được truyền hình sau thời điểm ngắt sóng truyền hình tương tự.

Sở LĐ-TB&XH chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với Sở TT&TT khẩn trương hoàn thành rà soát các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách, phân loại rõ số hộ cần hỗ trợ đầu thu, hộ cần hỗ trợ cả đầu thu và máy thu hình, báo cáo UBND Thành phố có phương án hỗ trợ thích hợp.