Trang chủ

số hóa truyền dẫn

Hoàn thành tập huấn tuyên truyền Đề án số hóa truyền hình 30/30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội
21/06/2015 | 12:00

Trong tháng 5 và tháng 6/2015, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp cùng các đơn vị tổ chức 05 Hội nghị tập huấn tuyên truyền về Đề án số hóa truyền hình tại các cụm quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 30/30 quận, huyện, thị xã đã cử cán bộ văn hóa, cán bộ đài truyền thanh và lãnh đạo các xã, phường, thị trấn tham dự tập huấn với tổng số gần 2000 cán bộ.

Nội dung tập huấn bao gồm: Tổng quan về lộ trình và triển khai công tác số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trong đó chú trọng giới thiệu lợi ích của số hóa truyền hình, lộ trình số hóa trên địa bàn Thành phố Hà Nội cũng như các địa phương khác. Bên cạnh đó, báo cáo viên của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng trình bày các hoạt động triển khai các địa phương trên cả nước trong việc thực hiện Đề án của Thủ tướng chính phủ, cung cấp các thông tin, các giới thiệu, hướng dẫn đối với người dân trong việc tiếp cận, lựa chọn công nghệ phù hợp.

Đ/c Phan Lan Tú - Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị

Cũng tại các Hội nghị, báo cáo viên Sở Thông tin và Truyền thông cũng thông báo các nội dung Tình hình triển khai công tác số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn Thành phố và Cán bộ thông tin cơ sở với công tác truyền thông số hóa truyền hình. Theo đó, Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trong năm 2015. Đến tháng 6/2015, Sở TT&TT đã hoàn thành điều tra hiện trạng phương thức thu xem truyền hình của các hộ nghèo, hộ cận nghèo và một số hộ gia đình chính sách người có công trên địa bàn Thành phố. Dự kiến trong quý III/2015, Sở TT&TT sẽ phối hợp với Sở Lao động Thương binh và xã hội thống nhất phương thức hỗ trợ trình UBND Thành phố phê duyệt.

Đã có gần 300.000 tờ rơi được phát về các xã, phường, thị trấn để thực hiện công tác tuyên truyền tại địa phương. Bên cạnh đó, cuối năm 2014, đầu năm 2015, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã cung cấp 02 đĩa CD về tất cả các xã, phường, thị trấn và tài liệu tuyên truyền về các quận, huyện, thị xã để thông tin nội dung này. Nhằm tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền về Đề án số hóa, Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp thông tin, địa chỉ, số điện thoại liên hệ giải đáp thắc mắc về Đề án số hóa trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Cụ thể:

Sở Thông tin và Truyền thông cũng gửi kèm các tài liệu tuyên truyền, video, clip tuyên truyền Đề án số hóa để phục vụ công tác thông tin tại các đơn vị. Tài liệu đính kèm./.