Trang chủ

số hóa truyền dẫn

Đánh giá hiệu quả hoạt động tuyên truyền Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình trên địa bàn thành phố Hà Nội
11/12/2015 | 12:00

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 02/7/2014 về Thông tin tuyên truyền triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn thành phố giai đoạn 2014-2016, thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai nhiều hoạt động chỉ đạo và thực hiện thông tin, tuyên truyền về nội dung số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội với đa dạng các hình thức.

Đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai Đề án: Là đơn vị được giao chủ trì triển khai Đề án số hóa truyền hình trên địa bàn Thành phố, Sở TT&TT đã tham mưu trình UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 03/01/2014 về việc triển khai Đề án truyền hình, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 02/7/2014 về Thông tin tuyên truyền triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn thành phố giai đoạn 2014-2016; Quyết định số 3599/QĐ-UBND ngày 03/7/2014 về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó, Sở cũng đã ban hành nhiều công văn, gửi kèm bài viết tuyên truyền đến các cơ quan báo chí Thành phố, 30 Phòng VHTT và 19 Đài truyền thanh các quận, huyện, thị xã để hỗ trợ cơ sở tuyên truyền về Đề án số hóa.

Bên cạnh đó, Sở cũng có văn bản đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và chỉ đạo Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố và Cổng Thông tin điện tử Sở TTTT thông báo về thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất và viết bài, phóng sự tuyên truyền và đăng tải các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền hình mặt đất.

Đối với công tác thông tin, tuyên truyền Đề án số hóa truyền hình mặt đất: Ngay từ năm 2014, Sở đã thực hiện sản xuất và phát hành 02 CD tuyên truyền, phát hành 02 kỳ bản tin Thông tin và Truyền thông, biên soạn 12 bài viết tuyên truyền rộng rãi đến 584 xã, phường thị trấn phản ánh đa dạng các nội dung như: lợi ích khi chuyển đổi số hóa, thông tin về thời gian, thời điểm chấm dứt phát sóng truyền hình tương tự trên địa bàn Thành phố; hướng dẫn các phương thức thu, xem truyền hình số mặt đất, truyền hình cáp và truyền hình vệ tinh; phổ biến các chính sách và chương trình hỗ trợ của Nhà nước cho người dân và doanh nghiệp khi chuyển đổi số hóa; thông tin các sự kiện quan trọng liên quan đến hoạt động số hóa đến từng xã, phường, thị trấn cho đối tượng người dân và doanh nghiệp trong việc tham gia chuyển đổi số hóa.

Cổng Thông tin điện tử Sở cũng đã có chuyên mục riêng về thông tin tuyên truyền Đề án số hóa trong đó thường xuyên cập nhật các tin, bài, văn bản và các tài liệu tuyên truyền về số hóa mặt đất do Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp cũng như do Sở biên soạn.

Tháng 11/2014, Sở đã phối hợp với Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến về triển khai Đề án số hóa tới hơn 500 cán bộ văn hóa cấp huyện, cấp xã và các cán bộ đài truyền thanh cơ sở nhằm thông tin các nội dung chính về lợi ích của số hóa, các tác động khi ngừng phát sóng truyền hình tương tư và các chính sách hỗ trợ của Trung ương và TP Hà Nội trong việc triển khai Đề án số hóa trên địa bàn. Sở Thông tin và Truyền thông đã cung cấp thêm nhiều thông tin, tài liệu tuyên truyền triển khai Đề án số hóa tới phòng VHTT, Đài phát thanh, cán bộ văn hóa xã; Ngoài ra, Sở đã báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án số hóa truyền hình trên địa bàn Thành phố tại 02 Hội nghị giao ban Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Nhằm triển khai tuyên truyền đồng bộ đến tận cơ sở, Sở TTTT đã phối hợp với UBND 30 quận, huyên, thị xã tổ chức hội nghị tuyên truyền về Đề án số hóa của thành phố Hà Nội tại 05 cụm, điểm nhằm tập huấn, tuyên truyền về số hóa cho các cán bộ lãnh đạo, cán bộ văn hóa cấp huyện, cấp xã. Đã phát hơn 30.000 tờ rơi cho đại diện cán bộ văn hóa thông tin, đài truyền thanh của 584 xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố. Ký kết hợp tác với Đài PTTH Hà Nội tuyên truyền về số hóa với 02 tọa đàm, 02 phóng sự và trailer 45s về thời điểm ngừng tắt sóng truyền hình trên địa bàn Thành phố.

Đài PTTH Hà Nội đã phát sóng các video clip do Bộ TTTT cung cấp thời lượng 2 phút 30 giây trong các khung chương trình 6h, 9h, 11h, 15 giờ hàng ngày trên kênh H1, phóng sự đường tới số hóa truyền hình 3 lần theo khung giờ 10h, 18h, 21h45 trên kênh H1. Đài PTTH đã sản xuất nhiều chương trình, phóng sự về lợi ích số hóa và vai trò của truyền thông thời lượng 5 phút trong chuyên đề khoa học công nghệ lúc 10h30 sáng thứ bảy, 9h thứ hai và 15h thứ tư trên kênh H1; các tin bài về tuyên truyền tập huấn số hóa trong các bản tin thời sự 18h30, 23h kênh H1; phóng sự cần thiết của số hóa thời lượng 5 phút trong chuyên đề Phát thanh vấn đề và sự kiện CNTT phát sóng 8h thứ ba.

Trong tháng 12/2015, Sở đã đề xuất UBND Thành phố cho phép biên soạn và phát hành 2.000.000 (Hai triệu) tờ rơi tuyên truyền về Đề án số hóa phát tới các hộ gia đình, cụm dân cư, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố và tiếp tục hỗ trợ tuyên truyền Đề án số hóa cho 584 xã, phường, thị trấn.

Tuy nhiên, công tác thông tin tuyên truyền vẫn còn gặp nhiều khó khăn hạn chế. Cụ thể như: Tần suất phát sóng của các đài phát thanh, truyền hình trên địa bàn Thành phố Hà Nội chưa thường xuyên, liên tục vào thời gian thích hợp để thông báo về lộ trình số hóa, thời điểm tắt sóng truyền hình tương tự mặt đất; chưa có các chuyên mục, chuyên đề về các lợi ích của số hóa truyền hình đối với người dân. UBND các quận, huyện, thị xã chưa chỉ đạo thường xuyên công tác thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền hình cho người dân trên địa bàn, chưa thấy rõ tầm quan trọng của số hóa, chưa lồng ghép các nội dung tuyên truyền và chỉ đạo tại địa phương.