Trang chủ

số hóa truyền dẫn

Kế hoạch triển khai đề án số hóa truyền hình, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

27/11/2014 | 12:00 AM
Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 03/01/2014 của UBND Thành phố về triển khai đề án số hóa truyền hình, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hà...

Mục tiêu, nội dung và lộ trình thực hiện số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn Thành phố

27/11/2014 | 12:00 AM
Thực hiện Quyết định số 2451/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020, Thành phố Hà Nội đang tích cực triển khai Đề án với...

Phổ biến phương thức thu, xem truyền hình số và các phương thức khác như truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh.

27/11/2014 | 12:00 AM
Theo lộ trình triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất của Chính phủ, dự kiến đến năm 2020, 100% các hộ gia đình có máy thu hình trên cả nước xem được truyền hình số...

Thời gian, địa điểm chấm dứt phát sóng truyền hình tương tự, chuyển sang phát sóng truyền hình số

27/11/2014 | 12:00 AM
Đề án Số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 của Chính phủ đã xác lập định hướng và lộ trình cho việc số hóa toàn diện truyền hình mặt đất của Việt Nam. Là một trong 05...

Trách nhiệm của doanh nghiệp, nhân viên bán thiết bị truyền hình tại các cửa hàng điện máy trong việc cung cấp đúng thiết bị và hướng dẫn khách hàng, thuê bao… sử dụng.

27/11/2014 | 12:00 AM
Một trong những mục tiêu trong việc triển khai Đề án số hóa truyền hình mặt đất là hình thành và phát triển thị trường truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất nhằm thu hút các nguồn lực của...

Truyền hình số là gì? Chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về chuyển đổi số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất.

27/11/2014 | 12:00 AM
Truyền hình kỹ thuật số mặt đất là truyền hình chất lượng cao nhờ công nghệ chuyển đổi từ tín hiệu analog sang digital. Ưu điểm của phương thức này là hình ảnh sắc n;ét, có chiều sâu, bỏ...

Ý nghĩa và lợi ích của người dân, doanh nghiệp, Nhà nước khi thực hiện thành công chuyển đổi công nghệ truyền hình tương tự sang công nghệ truyền hình số.

27/11/2014 | 12:00 AM
Chuyển đổi công nghệ truyền hình tương tự sang công nghệ truyền hình số có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển Thủ đô và đất nước. Trước hết việcthống nhất về tiêu chuẩn và công nghệ nhằm nâng...

Đến hết tháng 5/2015, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất hoàn thành việc xây dựng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất trên địa bàn Thành phố.

27/11/2014 | 12:00 AM
Nhằm mở rộng vùng phủ sóng phát thanh, truyền hình trong nước và quốc tế, đặc biệt là các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị,...