Trang chủ

Thanh tra

Tiếp tục tăng cường chống hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại
Ngày đăng 11/08/2015 | 12:00  | View count: 920

Ngày 26/2, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã có buổi làm việc với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo. Ngày 5/3, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 71/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc này.

Ngày 26/2, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã có buổi làm việc với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo. Ngày 5/3, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 71/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc này.

Đánh giá hoạt động của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, các Bộ, ngành, địa phương trong năm 2014 và thời gian trước Tết Nguyên đán Ất Mùi cho thấy tinh thần tích cực triển khai các hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Có nhiều kết quả đáng ghi nhận trong thời gian qua, cụ thể như: xử lý trên 206 nghìn vụ, thu nộp ngân sách Nhà nước 13 nghìn tỷ đồng, trong đó, đã triệt phá và xử lý nghiêm nhiều đường dây buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất kinh doanh hàng giả lớn.

Tuy nhiên, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phòng chống hàng giả, hàng nhái và gian lân thương mại, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Ban chỉ đạo 389 Quốc gia cần: Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của BCĐ Quốc gia, nhất là việc sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách và việc xử lý các vụ buôn lậu nghiêm trọng;

Bên cạnh đó, các Bộ, ngành, địa phương chủ động phối hợp rà soát, tổng hợp các vướng mắc, bất cập trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung.

Đối với công tác thông tin tuyên truyền, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Ban chỉ đạo phối hợp tốt với các cơ quan thông tấn báo chí, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc cung cấp thông tin, tuyên truyền công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt, đồng thời, phê phán các tập thể, cá nhân chưa làm tròn trách nhiệm; phát hiện, lên án các hành vi dung túng, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại, nêu những gương điển hình trong nhân dân về tham gia phòng, chống buôn lậu. Thông qua những hoạt động đó, góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động cho các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân; phát động phong trào toàn dân chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Trần Thúy