Trang chủ

Thanh tra

Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trong việc quản lý đại lý internet trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 12/11/2014 | 12:00 AM  | View count: 439
Sáng ngày 6/11, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trong việc quản lý đại lý internet trên địa bàn Thành phố Hà Nội cho đại diện Phograve;ng văn hóa Thông tin quận, huyện, thị xã và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT, cung cấp dịch vụ Internet trên địa bàn Thành phố.

Thông báo kết luận Thanh tra đối với Công ty CP truyền thông K.I.B

Ngày đăng 17/10/2014 | 12:00 AM  | View count: 242
Ngày 06 / 10 , Chánh Thanh tra Sở TTamp;TT đã ký Kết luận số 277/KL-TTR Về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đối với Công ty CP truyền thông K.I.B.

Thông báo Kết luận Thanh tra đối với Công ty CP Truyền thông Kết nối sáng tạo

Ngày đăng 17/10/2014 | 12:00 AM  | View count: 271
Ngày 3/10, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã có Kết luận số 275/KL-TTR về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đối với Công ty CP Truyền thông Kết nối sáng tạo

Thông báo Kết luận Thanh tra với Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Quốc tế ABC

Ngày đăng 03/10/2014 | 12:00 AM  | View count: 282
Thực hiện Quyết định số 155/QĐ-TTR ngày 09/9/2014 của Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực bưu chính tại Công t y TNHH Thương m ại v à Vận t ải Quốc t ế A BC, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại Công ty vào ngày 16/9/2014. Ngày 30/9/2014, Thanh tra Sở...

Thông báo kết luận thanh tra đối với hộ kinh doanh Ông Nguyễn Văn Oanh

Ngày đăng 08/09/2014 | 12:00 AM  | View count: 240
Toàn văn Kết luận Thanh tra xem tại văn bản đính kèm./.

Thông báo kết luận Thanh tra với Công ty Cổ phần Sách Dân tộc

Ngày đăng 09/08/2014 | 12:00 AM  | View count: 258
Ngày 18/7, Thanh tra Sở Thông và Truyền thông đã ban hành Kết luận số 211/KL-TTR đối với Công ty Cổ phần sách Dân tộc. Trước đó, Ngày 09/6/2014, Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ban hành Quyết định số 99/QĐ-TTR về việc thanh tra hoạt động phát hành xuất bản phẩm đối với Công ty Cổ Phần Sách Dân Tộc.

Thông báo Kết luận thanh tra đối với Công ty CP tư vấn công nghệ Light Minh

Ngày đăng 10/07/2014 | 12:00 AM  | View count: 247
Ngày 26/6, Chánh Thanh tra Sở TTamp;TT đã ký Kết luận số 193/KL-TTR Về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đối với Công ty CP tư vấn công nghệ Light Minh.

Thông báo Kết luận Thanh tra đối với Công ty TNHH Công nghệ Việt Hồng

Ngày đăng 23/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 235
Căn cứ Báo cáo kết quả thanh tra số 260/BC-ĐTTR ngày 30/5/2014 của Trưởng Đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã ký Kết luận số 157/KL-TTR về việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông tại Công ty TNHH Công nghệ Việt Hồng.

Thông báo Kết luận Thanh tra đối với Công ty TNHH in và thương mại Sông Lam

Ngày đăng 23/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 243
Ngày 17/6, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Kết luận thanh tra số 177/KL-TTR về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động in đối với Công ty TNHH in và thương mại Sông Lam.

THÔNG BÁO: Về kết quả kiểm tra chấp hành quy định của các giấy phép được cấp trong hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình cáp của Công ty TNHH Truyền hình cáp SAIGONTOURIST trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 23/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 220
Thực hiện chỉ đạo của UBND TP về việc giải quyết đề nghị của một doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội: đề nghị kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình cáp Analog trên địa bàn...