Trang chủ

Thanh tra

Thông báo Kết luận Thanh tra đối với Công ty Cổ phần Vật giá Việt Nam

Ngày đăng 18/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 233
Ngày 18/6, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ký ban hành Kết luận số 180/KL-TTR về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đối với Công ty CP Vật Giá Việt Nam.

Thông báo Kết luận Thanh tra đối với Công ty Cổ phần Đầu tư mở - Du lịch Việt Nam

Ngày đăng 18/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 214
Ngày 18/6, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã có Kết luận số 181/KL-TTR về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đối với Công ty CP Đầu tư mở - Du lịch Việt Nam.

Thông báo Kết luận Thanh tra đối với Công ty Cổ phần in An Dương

Ngày đăng 11/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 303
Ngày 28/5, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ký Kết luận số 156/KL-TTR Việc chấp hành pháp luật trong hoạt động in đối với Công ty Cổ phần in An Dương.

Thông báo Kết luận Thanh tra đối với Công ty CP Việt Nam Online Group

Ngày đăng 11/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 218
Ngày 27/5, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ký Kết luận số 151/KL-TTR Về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đối với Công ty CP Việt Nam Online Group.

Kết luận Thanh tra hoạt động in đối với Công ty CP in và truyền thông Kết Thành

Ngày đăng 22/04/2014 | 12:00 AM  | View count: 283
Ngày 17/4, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ký Kết luận Thanh tra số 93/KL-TTR về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động in đối với Công ty Cổ phần in và truyền thông Kết Thành .

Kết luận Thanh tra về hoạt động quản lý thông tin trên mạng đối với Công ty Công nghệ và Truyền thông VIT

Ngày đăng 18/04/2014 | 12:00 AM  | View count: 264
Ngày 11/4, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã có Kết luận Thanh tra số 81/KL-TTR về hoạt động quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ và thông tin trên mạng Internet đối với Công ty CP công nghệ và truyền thông VIT.

Kết luận Thanh tra hoạt động quản lý thông tin điện tử đối với Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam

Ngày đăng 16/04/2014 | 12:00 AM  | View count: 259
Ngày 14/04/2014, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã có Kết luận Thanh tra số 85/KL-TTR về hoạt động quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đối với Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Hà Nội sẽ thanh tra, kiểm tra công vụ đột xuất trong năm 2014

Ngày đăng 10/04/2014 | 12:00 AM  | View count: 306
Ngày 04/4/2014, UBND Thành phố vừa ban hành Quyết định số 1828/QĐ-UBND về kiểm tra công vụ và thành lập Đoàn Kiểm tra công vụ của Thành phố năm 2014. Theo đó, phương thức kiểm tra đột xuất, không báo trước sẽ thực hiện từ ngày quyết định có hiệu lực đến hết 31/12/2014.

Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014

Ngày đăng 20/02/2014 | 12:00 AM  | View count: 235
Xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014, ngày 11/02, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 118/KH-STTTT về công tác phograve;ng, chống tham nhũng năm 2014.