Trang chủ

Thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 03: Cho phép họp báo (trong nước)
Loại thủ tục Báo chí
Mức độ Mức độ 3
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Công dân, tổ chức thực hiện TTHC cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Bước 2: Công dân, tổ chức lựa chọn một trong các hình thức nộp hồ sơ phù hợp.

Cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

 + Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: viết phiếu nhận hoặc phản hồi thông tin và hẹn trả kết quả.

 + Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ: trả lại hồ sơ và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Bước 3: Công dân, tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính.

Lưu ý:  Các hồ sơ gửi qua hệ thống bưu chính chỉ được tiếp nhận và giải quyết khi những giấy tờ trong hồ sơ được chứng thực theo đúng quy định của pháp luật; có thông tin liên hệ đầy đủ đồng thời thực hiện Kê khai vào Mẫu phiếu đăng ký nhận Kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính và gửi kèm hồ sơ.

 
Cách thức thực hiện

- Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính- Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội; địa chỉ: số 185 Giảng Võ - Đống Đa – Hà Nội.

- Cách 2: Qua hệ thống bưu chính.

Nơi tiếp nhận đối với các hồ sơ gửi qua bưu chính: 

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 185- Giảng Võ- Đống Đa – Hà Nội.

ĐT: 04.37367115

- Cách 3: Nộp hồ sơ trực tuyến tại website của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội (www. ict-hanoi.gov.vn).

Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Công văn đề nghị được tổ chức họp báo của cơ quan, tổ chức, pháp nhân có nhu cầu họp báo nêu rõ nội dung, mục đích, thời gian, địa điểm, người chủ trì họp báo, thành phần tham dự.

(Văn bản chứng minh tư cách pháp nhân (bản sao có giá trị pháp lý), danh sách cơ quan báo chí mời tham dự họp báo, thông cáo báo chí; Trong trường hợp họp báo công bố, giới thiệu triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thông tin về sản phẩm liên quan đến sức khoẻ con người như sản phẩm sữa, thuốc, sản phẩm chức năng.... đề nghị bổ sung giấy đăng ký chất lượng sản phẩm hoặc văn bản của cơ quan chuyên ngành có ý kiến về chất lượng sản phẩm, nội dung triển lãm hoặc giấy phép công diễn....).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

 

 

 
Thời hạn giải quyết Cơ quan quản lý báo chí có văn bản đồng ý trong thời hạn chậm nhất là sáu (6) tiếng đồng hồ trước khi họp báo.
Đối tượng thực hiện Cơ quan, tổ chức, công dân ở Hà Nội và ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác có nhu cầu tổ chức họp báo tại thành phố Hà Nội.
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin truyền thông
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản chấp thuận.
Lệ phí Chưa quy định
Phí Chưa quy định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 01_MauPhieuDangKyNhanKetQua.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

 

- Nội dung họp báo phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và mục đích của tổ chức đó.

Không vi phạm các quy định tại Điều 09 Luật Báo chí.

- Phải báo trước bằng văn bản chậm nhất là 24 tiếng đồng hồ tính đến thời điểm dự định họp báo cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí (đối với tổ chức, cá nhân ở trong nước).

Cơ sở pháp lý

- Luật Báo chí năm 2016