Trang chủ

Tin tức sự kiện

  Tin tức nổi bật

Chuẩn bị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU của Thành ủy
Ngày đăng 06/12/2017 | 02:58  | View count: 646

Ngày 24/11/2017, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 59-KH/TU triển khai tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 15/11/1997 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao chất lượng, tăng cường sự lãnh đạo và quản lý công tác báo chí - xuất bản Hà Nội”.

 

Đ/c Trần Xuân Hà, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu tại trụ sở báo Kinh tế &Đô thị

khảo sát về việc thực hiện Chỉ thị 25-CT/TU (Ảnh: Báo Kinh tế và Đô thị)

 

Nội dung đánh giá kết quả công tác phổ biến, quán triệt và ban hành các văn bản, cơ chế chính sách, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 25 của Ban Thường vụ Thành ủy. Đánh giá nhận thức, vai trò, trách nhiệm và công tác phối hợp giữa các cơ quan lãnh đạo, quản lý báo chí - xuất bản; cơ quan chủ quản trong việc thực hiện Chỉ thị 25, đặc biệt là trong công tác quy hoạch, xây dựng và củng cố báo chí.

Bên cạnh đó, khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp công tác báo chí - xuất bản của Thành phố. Trong đó, tập trung đánh giá những kết quả nổi bật đã đạt được; công tác phối hợp giữa các cơ quan báo chí và các sở, ngành, quận, huyện, thị xã trong việc cung cấp thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế theo từng nhiệm vụ được nêu trong Chỉ thị 25; rút ra bài học, kinh nghiệm và nguyên nhân; nhận định tình hình, xu hướng phát triển báo chí và chỉ ra những khó khăn, thách thức trong thời gian tới.

Đề ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng toàn diện công tác báo chí - xuất bản của thành phố trong giai đoạn mới. Những đề xuất, kiến nghị của các cơ quan báo chí - xuất bản, cơ quan chủ quản, các cơ quan lãnh đạo, quản lý báo chí - xuất bản đối với Trung ương, Thành phố về nâng cao chất lượng công tác báo chí - xuất bản. Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 25.

Thành ủy sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết Chỉ thị 25 dự kiến vào cuối tháng 12/2017. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tổng kết, đánh giá 20 năm thực hiện Chỉ thị 25 đảm bảo nghiêm túc, chính xác, báo cáo sâu và toàn diện, đúng thời gian quy định; các kiến nghị, đề xuất cần cụ thể, sát với thực tế. Việc tổng kết, đánh giá đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.

Phạm Linh