Trang chủ

Tin tức sự kiện

  Tin tức nổi bật

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không"
Ngày đăng 06/12/2017 | 03:12  | View count: 2833

Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" - Chiến thắng lịch sử có ý nghĩa thời đại sâu sắc, thể hiện truyền thống vẻ vang, ý chí độc lập, tự chủ, tự cường của quân và dân ta, nhất là Quân chủng Phòng không - Không quân, quân dân Thủ đô, thành phố Hải Phòng và một số địa phương, góp phần quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đi đến thắng lợi hoàn toàn.

 

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

 

Kỷ niệm 45 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (12/1972 - 12/2017) là sự kiện quan trọng của Thủ đô và đất nước trong năm 2017. Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố, ngày 27/11/2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 2470/STTTT-BCXBTT đề nghị các cơ quan báo chí Hà Nội, các báo Trung ương ký Chương trình phối hợp công tác với Thành phố triển khai một số nội dung như sau:

Một là, chủ động mở chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng, số lượng tin bài đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 45 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" của Thủ đô Hà Nội, các bộ, ban, ngành và địa phương trong cả nước.

Hai là, giới thiệu những tấm gương tiêu biểu trong sản xuất - chiến đấu giai đoạn chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ (1966-1972), nhất là 12 ngày đêm tháng 12/1972.

Ba là, tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" được vận dụng sáng tạo vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước và Thủ đô, những thành tựu quan trọng đạt được sau hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước.

Công tác tuyên truyền cần được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm và an toàn. Từ đó, tạo ấn tượng sâu sắc, có sức thuyết phục, lan tỏa sâu rộng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"...

Phạm Linh