Trang chủ

Tin tức sự kiện

  Tin tức nổi bật

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức âm lượng và mức đỉnh thực cực đại của tín hiệu âm thanh trong các chương trình truyền hình
Ngày đăng 14/12/2017 | 09:30  | View count: 1070

Căn cứ trên cơ sở Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006, Luật Viễn thông năm 2009, Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình, ngày 22/11/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 34/2017/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức âm lượng và mức đỉnh thực cực đại của tín hiệu âm thanh trong các chương trình truyền hình (QCVN 115:2017/BTTTT).

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

 

Quy chuẩn này quy định về mức âm lượng và mức đỉnh thực cực đại của tín hiệu âm thanh trong các chương trình truyền hình được truyền dẫn, phát sóng truyền hình tại Việt Nam. Quy chuẩn này không áp dụng đối với truyền dẫn, phát sóng truyền hình qua mạng Internet.

Quy chuẩn áp dụng đối với các đơn vị, doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình tại Việt Nam.

Bên cạnh các quy định chung, Thông tư hướng dẫn chi tiết về các quy định kỹ thuật của Quy chuẩn như: Âm lượng chương trình truyền hình, Dải âm lượng, Mức đỉnh thực, Phương pháp đo…

Các đơn vị, doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình tại Việt Nam có trách nhiệm đảm bảo tín hiệu truyền dẫn, phát sóng truyền hình tuân thủ Quy chuẩn này, thực hiện công bố hợp quy và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định.

Cục Viễn thông, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử và các Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn, triển khai quản lý các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện theo Quy chuẩn này.

Thông tư Thông tư số 34/2017/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Trong trường hợp các quy định nêu tại Quy chuẩn có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới./.

Phạm Linh