Trang chủ

Tin tức sự kiện

  Tin tức nổi bật

Triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội
Ngày đăng 04/01/2018 | 02:07  | View count: 1789

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 61-KH/TU triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội (1/8/2008 - 1/8/2018).

 

Đại lộ Thăng Long - tuyến đường quan trọng kết nối phát triển được đưa vào khai thác

sau khi mở rộng địa giới hành chính Hà Nội. (Ảnh: Báo Hà Nội mới)

 

Theo đó, Thành ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ Thành phố đến cơ sở: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về những thành tựu nổi bật đạt được sau 10 năm thực hiện việc mở rộng địa giới hành chính trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thủ đô. Tổ chức các hoạt động văn hóa, biểu diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 10 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô gắn với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước trong năm 2018.

Các cấp, các ngành Thành phố và quận, huyện, thị ủy xây dựng báo cáo đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết 15 Quốc hội gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các chương trình công tác lớn của cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, định hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và nêu đề xuất, kiến nghị của cơ quan, đơn vị sau 10 năm thực hiện nghị quyết trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; công tác quy hoạch, quản lý đô thị; về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác đối ngoại, hợp tác phát triển; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Bên cạnh các nội dung nêu trên, Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị cấp Thành phố tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội; Xây dựng phim tài liệu về những thành tựu nổi bật đạt được của Thủ đô sau 10 năm thực hiện việc mở rộng địa giới hành chính; Tổ chức hội thảo chuyên đề về những thành tựu nổi bật đạt được của Thủ đô sau 10 năm thực hiện việc mở rộng địa giới hành chính và đề xuất những giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 15 của Quốc hội; Tổ chức các hoạt động triển lãm, giới thiệu về thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ, quy hoạch và quản lý đô thị, an ninh trật tự, an toàn xã hội... của Thành phố; Phát động đợt thi đua cao điểm đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân Thủ đô chào mừng 70 năm ngày Bác Hồ kêu gọi thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2018) và 10 năm thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội (1/8/2008 - 1/8/2018)./.

Phạm Linh