Trang chủ

Tin tức sự kiện

  Tin tức nổi bật

Chuẩn bị tốt các điều kiện để nhân dân đón năm mới và Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
Ngày đăng 10/01/2018 | 03:17  | View count: 2465

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 23/CT-UBND về tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 trên địa bàn Thành phố.

 

Ảnh minh họa

 

Theo đó, năm 2018, với chủ đề công tác là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”; Để chuẩn bị tốt các điều kiện để nhân dân đón năm mới và Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 vui tươi, an toàn, đầm ấm, tiết kiệm, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã:

1. Quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2018.

2. Nghiêm túc triển khai Kế hoạch số 64-KH/TU ngày 18/12/2017 của Thành ủy Hà Nội về triển khai các hoạt động Tết Nguyên đán 2018.

Các Sở, ban, ngành căn cứ các văn bản chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương theo từng lĩnh vực liên quan về phục vụ Tết, chủ động triển khai, thực hiện tích cực, hiệu quả; Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung, quy chế, quy trình làm việc của từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, chủ động triển khai thực hiện cụ thể hóa nội dung công tác năm 2018 ngay từ những ngày đầu năm mới, Xuân mới Mậu Tuất 2018 bằng các chương trình, kế hoạch công tác.

Căn cứ Chỉ thị, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chỉ đạo các cơ quan báo, đài và hệ thống thông tin cơ sở thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền với hình thức phong phú, đa dạng, giới thiệu những thành tựu kinh tế - xã hội, các sự kiện nổi bật của Thành phố năm 2017; nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018, tổng thể giai đoạn 2016-2020. Tuyên truyền để nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ lao động, học tập, công tác ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2018; Tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và lãnh đạo Thành phố...

Phạm Linh