Trang chủ

Tin tức sự kiện

  Tin tức nổi bật

Công văn số 539/STTTT-BCXBTT ngày 21/3/2018 về việc triển khai tuyên truyền một số nội dung.
Ngày đăng 22/03/2018 | 10:25  | View count: 420

    Thực hiện chỉ đạo của Thành phố về những nội dung tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận, huyện, thị xã tuyên truyền một số nội dung trọng tâm, cụ thể như sau:

    1. Thông tin nội dung và công tác triển khai Kế hoạch số 69/KH-UBND về Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội năm 2018 trên địa bàn Thành phố.Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật và Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản có liên quan về phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hình thức để người dân biết, thực hiện giám sát…(Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 14/3/2018 của UBND thành phố Hà Nội)

    2. Thông tin nội dung Kế hoạch số 67/KH-UBND của UBND Thành phố về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018). Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, người có công” góp phần động viên, chăm lo đời sống các gia đình người có công. (Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 14/3/2018 của UBND thành phố Hà Nội)

    3. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về phát triển điện lực và an toàn lưới điện, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả tới các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn Thành phố.(Kế hoạch số 66/KH-BCĐ ngày 14/3/2018 của Ban Chỉ đạo phát triển điện lực thành phố Hà Nội)

   4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh mùa xuân hè và Lễ hội năm 2018 nhằm hạn chế tới mức thấp nhất số trường hợp mắc và tử vong do dịch bệnh. Thường xuyên thông tin về dịch cúm A (H7N4), cúm A (H7N9) và các bệnh dịch ở các nước trong khu vực để chủ động phòng chống dịch. Tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh sởi, cúm và các dịch bệnh khác ở người, khuyến cáo phòng chống dịch bệnh và lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng bệnh. (Công văn số 1021/UBND-KGVX ngày 14/3/2018 của UBND thành phố Hà Nội)

    5. Thông tin phổ biến các kiến thức, kỹ năng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường, lồng ghép có hiệu quả chương trình tiết kiệm năng lượng của Thành phố trong chiến dịch Giờ Trái đất 2018 với thông điệp “Hôm nay tôi sống xanh hơn”. Tuyên truyền nâng cao ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm đến từng cơ sở sản xuất, hộ gia đình và người dân sử dụng nặng lượng tiết kiệm và hiệu quả. (Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 13/3/2018 của UBND thành phố Hà Nội)

    6. Tăng cường các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông thay đổi hành vi phòng, chống HIV/AIDS để nâng cao hiểu biết đầy đủ về dự phòng lây nhiễm HIV và không phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS, đặc biệt chú trọng tuyên truyền đến nhóm tuổi từ 15 đến 49 tuổi, nhóm nữ và người dân ở các huyện ngoại thành. Thông tin, tuyên truyền về lợi ích của việc tiếp cận sớm các dịch vụ dự phòng, xét nghiệm và điều trị HIV, lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế; quảng bá các dịch vụ HIV bao gồm cả dự phòng, xét nghiệm và điều trị HIV…Tăng cường tuyên truyền trong Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, Tháng hành động Quốc gia và Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS. (Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 14/3/2018 của UBND thành phố Hà Nội)