Trang chủ

Tin tức sự kiện

  Tin tức nổi bật

Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”
Ngày đăng 01/06/2018 | 10:12  | View count: 271

    Ngày 22-5, tại Hội nghị Giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội đã thông tin về nhiều chương trình, hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2018) trên địa bàn Thành phố.

 

Ảnh minh họa

 

    Theo Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố, đến nay, 100% các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã và các đơn vị thuộc Thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” với nhiều hình thức phong phú như: tổ chức nói chuyện chuyên đề về Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước; tổ chức hoạt động gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

    Thời gian tới, các cấp, ngành toàn Thành phố tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động cao điểm kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”. Trong đó, điểm nhấn là chương trình biểu dương, tôn vinh các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến với chủ đề “Khơi nguồn sức mạnh” do Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội tổ chức vào sáng 02/6/2018 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh 1, Đài PT và TH Hà Nội.

    Ngoài chương trình biểu dương, tôn vinh, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Hội thảo khoa học “Khơi nguồn sức mạnh” do Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố tổ chức để làm rõ ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước của Hà Nội… Hội thảo dự kiến có hơn 100 đại biểu tham dự.

    Bên cạnh đó, trong dịp này, Hà Nội sẽ tiến hành thẩm định và gắn biển các công trình đủ điều kiện kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”; các đơn vị trực thuộc Thành phố tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Người tốt việc tốt” gắn với tổng kết Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2018; các cụm thi đua thuộc Thành phố tiếp tục tổ chức chương trình giao lưu, toạ đàm, tôn vinh điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, cao điểm từ 20/5 đến 11/6/2018.

    Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm

    Thực hiện Hướng dẫn số 60-HD/BTGTU ngày 20/4/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2018), Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 07/5/2018 của UBND Thành phố tổ chức các hoạt động cấp Thành phố kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản đề nghị các cơ quan báo chí một số nội dung như sau:

    Một là, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, để cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô nhận thức sâu sắc ý nghĩa của “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vị trí vai trò, tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước.

    Hai là, tuyên truyền, phản ánh kịp thời các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố gắn với việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lịch sử, chính trị nổi bật của đất nước và Thủ đô trong năm 2018.

    Ba là, biểu dương, tôn vinh các phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến, kết quả nổi bật về thực hiện “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” trong 70 năm qua của Đảng bộ, nhân dân Thủ đô và cả nước...

Phạm Linh