Trang chủ

Tin tức sự kiện

  Tin tức nổi bật

Tăng cường tuyên truyền về Hội nghị “Hà Nội 2018 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển”
Ngày đăng 06/06/2018 | 10:49  | View count: 371

    Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 25/5/2018 của UBND Thành phố về tổ chức Hội nghị “Hà Nội 2018 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển”, ngày 31/5/2016, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền về Hội nghị “Hà Nội 2018 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển”.

 

 

 Hội nghị “Hà Nội 2017 - Hợp tác Đầu tư và  Phát triển”  (Ảnh: Ban Tổ chức)

 

     Theo Kế hoạch, công tác tuyên truyền tập trung một số nội dung sau:

    - Thông tin, tuyên truyền chỉ đạo của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương về việc triển khai các kế hoạch, chương trình, biên bản hợp tác nhằm thúc đẩy phát triển, liên kết vùng; tình hình triển khai và kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đề án, dự án, cơ chế chính sách trong Chương trình số 03-CTr/TU ngày 28/6/2016 của Thành ủy về “Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững giai đoạn 2016-2020”.

    - Thông tin về kết quả thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội năm 2016, 2017 và 6 tháng đầu năm 2018; kết quả thực hiện các dự án có tính chất liên kết các vùng (thuộc danh mục các dự án của Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Vùng Đồng bằng sông Hồng và Vùng Thủ đô Hà Nội).

    - Thông tin về tiềm năng và cơ hội đầu tư vào Hà Nội; Kết quả thu hút đầu tư trong nước và quốc tế vào Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác trong những năm gần đây.

    - Tuyên truyền các giải pháp thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn Hà Nội, các dự án hợp tác, liên kết vùng, phát huy vai trò dẫn dắt, điều phối phát triển của Hà Nội đối với các vùng như: các giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính (PAR index), chỉ số quản trị hành chính công (PAPI); các giải pháp phát triển dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tăng tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính qua mạng (đặc biệt trong các lĩnh vực: đăng ký kinh doanh, thuế, bảo hiểm xã hội, đất đai...); các quy hoạch xây dựng, quy hoạch phân khu, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước dễ dàng tiếp cận. Chú trọng phản ánh về kinh nghiệm, công nghệ, giải pháp phát triển Hà Nội theo hướng đô thị thông minh, hội nhập và phát triển bền vững.

    - Tuyên truyền về các doanh nghiệp có dự án đầu tư quy mô lớn, dự án hợp tác, liên kết vùng đang gặp khó khăn vướng mắc khi triển khai hoạt động trên địa bàn Thành phố và các tỉnh, thành phố cần được tháo gỡ; đề xuất, mong muốn của nhà đầu tư, doanh nghiệp đối với các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố.

    - Giới thiệu các mục tiêu trọng tâm và danh mục dự án dự kiến kêu gọi đầu tư giai đoạn 2018 - 2020 (của thành phố Hà Nội và các dự án có tính chất liên kết vùng); Các dự án quy mô lớn, dự án mới được cấp phép đầu tư trên địa bàn Thành phố và các vùng lân cận.

    - Kịp thời vinh danh các cá nhân, tổ chức, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đã có thành tích, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội và thúc đẩy hợp tác, liên kết vùng.

    - Phản ánh không khí gắn kết giữa Đảng bộ, Chính quyền thành phố Hà Nội, lãnh đạo các tỉnh, thành phố tham dự Hội nghị với các nhà đầu tư, doanh nghiệp cũng như với các đơn vị cầu nối, đưa nhà đầu tư, doanh nghiệp đến với Thành phố.

    Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí Thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường số lượng, thời lượng và chất lượng tin, bài, phóng sự, chuyên đề tuyên truyền về Hội nghị gắn với tuyên truyền kết quả triển khai các định hướng, nội dung cam kết của Thành phố tại Hội nghị “Hà Nội 2017 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển” và các kết quả nổi bật của nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2018…

Phạm Linh