Trang chủ

Tin tức sự kiện

  Tin tức nổi bật

Đẩy mạnh tuyên truyền đấu tranh phòng, chống hành vi bạo lực
Ngày đăng 22/06/2018 | 11:12  | View count: 449

    Nhằm tạo dựng môi trường an toàn, lành mạnh, bình yên, hạnh phúc cho mỗi người dân Thủ đô, bạn bè trong nước và quốc tế đến với Hà Nội, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, để Hà Nội xứng đáng là Thủ đô ngàn năm văn hiến, Thành phố vì hòa bình, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 107/KH-BTGTU về tuyên truyền, thực hiện đấu tranh phòng, chống hành vi bạo lực trên địa bàn thành phố Hà Nội.

    Theo Kế hoạch, công tác tuyên truyền tập trung vào các hình thức sau:

    Tổ chức tuyên truyền, hội thảo đánh giá thực trạng tình hình để có giải pháp thích hợp, đảm bảo công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả: Tiến hành thống kê, tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng các vụ việc đã xảy ra, vụ án đã xét xử... Tổ chức khảo sát, phỏng vấn điều tra xã hội học nhằm đánh giá khách quan mức độ quan tâm, phản ứng... của các cấp lãnh đạo từ thành phố đến cơ sở, cán bộ, đảng viên và các giai tầng xã hội đối với hành vi côn đồ, bạo lực hiện nay.

   Tập trung công tác tuyên truyền trong hệ thống chính trị: Sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, khu dân cư, tổ dân phố, hội nghị đại biểu nhân dân, tiếp xúc cử tri... Đổi mới các hình thức tuyên truyền cổ động, trực quan. Định kỳ ra quân tuyên truyền cổ động, phát động các phong trào đấu tranh phòng, chống hành vi côn đồ, bạo lực. Tranh thủ, tận dụng tối đa ưu thế của truyền thông, mạng xã hội trong việc đăng tải thông tin tích cực, đồng thời đấu tranh với hành vi côn đồ, bạo lực.

    Đẩy mạnh tuyên truyền trên Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố, trang web, bản tin của các quận, huyện, thị và hệ thống thông tin đại chúng: Tổ chức, triển khai các chuyên mục, tin, bài, phóng sự... gắn với đặc thù của từng cơ quan báo chí... Lồng ghép, định hướng tuyên truyền thông qua Hội nghị thông tin báo chí hàng tuần đối với đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

   Có cơ chế tăng cường mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, khu dân cư, tổ dân phố, thôn, làng... với các cơ quan chức năng của Nhà nước ở các địa phương trong phòng, chống các hành vi côn đồ, bạo lực trên địa bàn…

   Chú trọng mời các chuyên gia văn hóa, chuyên gia về tâm lý gia đình, học đường, tâm lý hành vi, tội phạm... có uy tín tham gia các diễn đàn, tọa đàm, hoạt động thông tin, truyền thông nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động ở các cấp (nhất là cơ sở) và trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Phạm Linh