Trang chủ

Tin tức sự kiện

  Tin tức nổi bật

Sơ kết công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm 2018
Ngày đăng 03/07/2018 | 02:24  | View count: 628

HNP - Sáng 28/6, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thông tin và truyền thông (TT&TT) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Ngọc Kỳ, Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội chủ trì hội nghị.

 

 

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Kỳ, Giám đốc Sở TT&TT phát biểu kết luận hội nghị

 

Báo cáo tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội Nguyễn Minh Khánh cho biết, ngay từ những ngày đầu năm 2018, Sở TT&TT đã chủ động, nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ được Thành ủy, UBND Thành phố, Bộ TT&TT giao; các nhiệm vụ trọng tâm của Sở đều được triển khai đồng bộ và đạt hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. 

Công tác quản lý báo chí, xuất bản, thông tin tuyên truyền tiếp tục phát huy hiệu quả; quản lý thông tin điện tử đang từng bước được củng cố; các hoạt động thúc đẩy văn hóa đọc được phát triển mạnh mẽ. Đồng thời, tập trung quản lý và phát triển hạ tầng, tích cực triển khai Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tham mưu Thành phố triển khai ứng dụng, phát triển CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử và Thành phố thông minh. Đến nay, toàn Thành phố đang vận hành 506 DVCTT tại các sở, ban, ngành, 30 quận, huyện, thị xã và 584 xã, phường, thị trấn, bao gồm các DVCTT do Thành phố triển khai dùng chung trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và các DVCTT tiếp nhận vận hành do các Bộ, ngành triển khai. Trên cơ sở danh mục DVCTT mức độ 3, 4 được UBND Thành phố phê duyệt, Sở đang phối hợp với các đơn vị tiếp tục triển khai. Đồng thời, tích cực triển khai hệ thống 1 cửa điện tử dùng chung 3 cấp kết nối với hệ thống DVCTT của Thành phố. Tham mưu UBND Thành phố xây dựng kế hoạch triển khai Khu Công viên phần mềm thành phố Hà Nội và tiếp tục vận hành hiệu quả Vườn ươm Doanh nghiệp CNTT đổi mới sáng tạo Hà Nội. 

     Trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở TT&TT đã tiến hành 01 cuộc thanh tra hành chính, 52 cuộc thanh tra chuyên ngành, kết thúc và ban hành kết luận thanh tra 45 cuộc. Xử phạt vi phạm hành chính đối với 09 tổ chức với tổng số tiền 141,5 triệu đồng. Đội phòng chống in lậu kiểm tra 24 cơ sở in trên địa bàn quận Cầu Giấy, Ba Đình, Tây Hồ, huyện Hoài Đức. Phối hợp với phòng VHTT huyện Mỹ Đức kiểm tra 10 hộ kinh doanh cá thể về xuất bản phẩm tại Lễ hội chùa Hương. Rà soát 54 doanh nghiệp hoạt động về trang thông tin điện tử, mạng xã hội, trò chơi điện tử trên mạng. Tiếp 32 công dân, tiếp nhận và xử lý theo quy định 58 đơn liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

     Tại hội nghị, đại diện các quận, huyện đã cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo do Phó Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Minh Khánh trình bày. Đồng thời phát biểu kiến nghị, đề xuất một số vấn đề: đề nghị Sở TT&TT tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng CNTT cho các đơn vị; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công mức độ 3, 4 tới người dân. Tăng cường công tác quản lý in, xuất bản. Hỗ trợ các đơn vị trong việc kiểm tra các hoạt động in ấn, kiểm tra các điểm kinh doanh dịch vụ internet và trò chơi điện tử trên địa bàn. Tổ chức các lớp đào tạo nâng cao trình độ CNTT, đặc biệt là việc sử dụng các dịch vụ công đã triển khai...

Phát biểu kết luận hội nghị, Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ cho biết, thời gian tới Sở sẽ tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; triển khai nghiêm túc, đạt hiệu quả các chỉ thị, kế hoạch của Thành ủy, UBND Thành phố về tăng cường kỷ cương hành chính, chủ đề công tác “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị năm 2018” và 02 Bộ Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức.

     Rà soát, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn và lý luận chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Từ tháng 7/2018, triển khai đánh giá công chức, viên chức, lao động hàng tháng theo Quyết định số 3814-QĐ/TU ngày 16/5/2018 của Thành ủy.

     Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về công nghệ thông tin; Tập trung triển khai các giải pháp phát triển hạ tầng và các dịch vụ bưu chính, viễn thông theo xu hướng công nghệ mới, hiện đại. Tăng cường công tác quản lý báo chí, xuất bản, thông tin điện tử và đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nhiệm vụ kinh tế, chính trị của Thành phố, kịp thời xử lý các nhiệm vụ đột xuất, bất thường về thông tin, báo chí, mạng interrnet. Công tác quản lý báo chí, thông tin điện tử đảm bảo phát triển đi đôi với quản lý, phù hợp với xu thế phát triển khoa học công nghệ thế giới. Tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực TT&TT. 

     Tập trung đẩy mạnh, phát huy hiệu quả hoạt động của Cổng Giao tiếp điện tử, Trung tâm Dữ liệu nhà nước, Trung tâm Giao dịch CNTT & TT, Trung tâm Đào tạo CNTT&TT. Đặc biệt, hoàn thành giao quyền tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp có thu; hoàn thành dự án cải tạo Tòa nhà Trung tâm Giao dịch CNTT đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng tiến độ; xây dựng Đề án cổ phần hóa Trung tâm Đào tạo CNTT&TT thành doanh nghiệp.


Nhóm PV