Trang chủ

Tin tức sự kiện

  Tin tức nổi bật

Thông báo về việc đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở TTTT Hà Nội
Ngày đăng 17/12/2018 | 10:21  | View count: 95

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 25/9/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo lịch đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở, cụ thể như sau:

Thời gian: 8h30 ngày 20/12/2018.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội,

Số 185, phố Giảng Võ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Cá nhân, tổ chức có yêu cầu đối thoại về thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở, vui lòng đăng ký với Sở Thông tin và Truyền thông (qua đồng chí Nguyễn Xuân Toàn - Phó chánh Văn phòng Sở, Điện thoại: 024.35123536, di động 0932.282.986) trước 14 giờ ngày 19/12/2018 để được hướng dẫn.

Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông (www.ict-hanoi.gov.vn), niêm yết công khai tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông (Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa - Tầng 1, Số 185, phố Giảng Võ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội).Trân trọng thông báo để các cá nhân, tổ chức được biết.

Xem chi tiết văn bản tại đây./.