Trang chủ

Tin tức sự kiện

  Tin tức nổi bật

Công văn số 24/STTTT-BCXBTT ngày 04/01/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp số liệu đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động đối với ĐTT cấp xã và cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện
Ngày đăng 05/01/2019 | 10:19  | View count: 191

Công văn số 24/STTTT-BCXBTT ngày 04/01/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp số liệu đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động đối với ĐTT cấp xã và cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện.

Công văn số 24/STTTT-BCXBTT ngày 04/01/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp số liệu đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động đối với ĐTT cấp xã và cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện.

Chi tiết biểu mẫu xem tại đây.

- Bộ chỉ số đánh giá.

- Biểu 1a.

- Biểu 2a.

- Biểu 3a.

- Biểu 1b.

- Biểu 2b.

- Biểu 3b.

- Biểu 4a.

- Biểu 5a.

- Biểu 6a.