Tin nổi bật

Ngày 15/10/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BTTTT quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính (sau đây gọi tắt là Thông tư số 14/2018/TT-BTTTT). Thông tư số 14/2018/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2018, thay thế Thông tư số 15/2011/TT-BTTTT ngày 28/6/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính.

  TTHC cấp huyện

  quy hoạch - kế hoạch

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?

  Tìm kiếm bài viết

  Thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Số lượng truy cập

Đang truy cập: 22
Tổng: 3.942.916