Trang chủ

Ứng dụng Công nghệ thông tin

Khai giảng khóa tập huấn An toàn thông tin trong cơ quan hành chính nhà nước
21/09/2014 | 12:00

Ngày 01/7, Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT Hà Nội) khai giảng khóa tập huấn đầu tiên về An toàn thông tin trong cơ quan hành chính nhà nước cho cán bộ công chức, viên chức các Sở, Ban, Ngành, quận, huyện, thị xã và cán bộ công chức xã, phường, thị trấn.

Khóa học gồm 120 học viên đến từ các đơn vị Sở, Ngành, quận, huyện thị xã. Tham gia khóa học các học viên được trang bị kiến thức bao gồm: Vius máy tính và cách phòng chống, phân loại virus máy tính, phương thức hoạt động của virus máy tính, cách phòng chống virus; bảo vệ dự liệu máy tính, bảo vệ dữ liệu hệ thống, bảo vệ dữ liệu tạo ra; an ninh mạng, các mối nguy hiểm, hình thức tấn công trên mạng máy tính; bảo mật thông tin trên mạng, các phương thức bảo mật thông tin...

Kết thúc khóa học các học viên được nâng cao chất lượng chuyên môn về nghiệp vụ, nguồn nhân lực an toàn an ninh thông tin trong các cơ quan, tổ chức và tăng cường khả năng phòng chống các nguy cơ tấn công, xâm nhập hệ thống thông tin, ngăn chặn kịp thời các sự cố an toàn an ninh thông tin trên mạng máy tính.

Đây là 2 lớp đầu tiên trong tổng số 19 lớp liên quan về khóa đào tạo. Khóa học kết thúc ngày 03/7/2014.