Trang chủ

Ứng dụng Công nghệ thông tin

Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội an toàn thông tin Việt Nam nhiệm kỳ 2 (2012 - 2017)

23/06/2014 | 12:00 AM
Ngày 14/06/2014, tại Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội an toàn thông tin Việt Nam (VNISA) nhiệm kỳ II (2012-2017). Đồng chí Nguyễn Minh Hồng, Thứ...

Kế hoạch đảm bảo an toàn thông tin số Thành phố Hà Nội đến năm 2015

19/03/2014 | 12:00 AM
Nội dung chi tiết xem tại văn bản đính kèm./.

Thành lập hội đồng đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng Công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2013

23/12/2013 | 12:00 AM
Ngày 09/12/2013, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc ndash; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, đồng thời là Trưởng Ban chỉ đạo chương trình CNTT thành phố đã ký Quyết định số 7494/QĐ-BCĐ về việc thành...

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp tổ chức khóa đào tạo nâng cao về An toàn thông tin

18/11/2013 | 12:00 AM
Với chủ đề "Kỹ năng điều tra sự cố mất An toàn thông tin Forensis rdquo;, khóa học nâng cao lần này do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ...

Hướng dẫn biểu mẫu thực hiện đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng Công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước của thành phố Hà Nội.

21/10/2013 | 12:00 AM
Ngày 22/08/2013, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình CNTT thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5058/QĐ-BCĐ ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng Công nghệ thông tin trong cơ quan...

Chương trình mục tiêu ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2015

09/10/2013 | 12:00 AM
Ngày 28/08/2012, UBND thành phố đã có Quyết định số 3855/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình mục tiêu ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2015.

Cuộc họp định kỳ Quý II năm 2013 của Ban chỉ đạo Chương trình CNTT thành phố.

09/10/2013 | 12:00 AM
Ngày 08/05/2013, Ban chỉ đạo Chương trình CNTT thành phố đã tổ chức cuộc họp định kỳ Quý II năm 2013.

Cuộc họp định kỳ Quý III năm 2012 của Ban chỉ đạo Chương trình CNTT thành phố.

09/10/2013 | 12:00 AM
Ngày 17/10/2012, Ban chỉ đạo Chương trình CNTT thành phố đã tổ chức cuộc họp định kỳ Quý III năm 2012.

Cuộc họp định kỳ Quý III năm 2013 của Ban chỉ đạo Chương trình CNTT thành phố.

09/10/2013 | 12:00 AM
Ngày 16/08/2013, Ban chỉ đạo Chương trình CNTT thành phố đã tổ chức cuộc họp định kỳ Quý III năm 2013.

Giới thiệu về Ban chỉ đạo chương trình CNTT thành phố Hà Nội.

09/10/2013 | 12:00 AM
Ban chỉ đạo chương trình CNTT thành phố được thành lập theo Quyết định số 2394/QĐ-UBND ngày 4/12/2008 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban chỉ đạo chương trình CNTT thành phố...

Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2013.

09/10/2013 | 12:00 AM
Thực hiện Chương trình mục tiêu ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2015, UBND thành phố đã ban hành các kế hoạch để triển khai trong năm 2013.

Kiểm tra tiến độ triển khai và tình hình ứng dụng CNTT tại các sở ban ngành, UBND các quận, huyện, thị xã

09/10/2013 | 12:00 AM
Ngày 04/10/2013, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình CNTT thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 158/QĐ-UBND về việc kiểm tra tiến độ triển khai và tình hình ứng dụng CNTT tại các sở ban ngành,...

Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình CNTT thành phố Hà Nội

09/10/2013 | 12:00 AM
Ngày 19/12/2011, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình CNTT thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5867/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình CNTT thành phố Hà Nội.

Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

09/10/2013 | 12:00 AM
Ngày 26/12/2012, UBND thành phố đã có Quyết định số 6109/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng Công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước của thành phố Hà Nội.

09/10/2013 | 12:00 AM
Ngày 22/08/2013, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình CNTT thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5058/QĐ-BCĐ ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng Công nghệ thông tin trong cơ quan...

Rà soát quy trình, tài liệu để phục vụ đánh giá tái chứng nhận lần 2

19/07/2013 | 12:00 AM
Ngày 16/7/2013, Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Công văn số 1038/STTTT-VP về việc rà soát quy trình, tài liệu thuộc Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại các...

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

19/07/2013 | 12:00 AM
Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 ndash; 2020, UBND Thành phố ban...

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong 6 tháng cuối năm

10/07/2013 | 12:00 AM
Ngày 04/7/2013,UBND Thành phố vừa ban hành Thông báo số 203/TB -UBND về kết luận chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND Thành phố tại Hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện ldquo;Năm...

Xây dựng quy định xét tặng danh hiệu thi đua ngành, lĩnh vực

08/07/2013 | 12:00 AM
Để kịp thời tôn vinh và khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước do Thành phố phát động, Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố vừa ban hành công văn số...

Xây dựng quy định xét tặng danh hiệu thi đua ngành, lĩnh vực

08/07/2013 | 12:00 AM
Để kịp thời tôn vinh và khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước do Thành phố phát động, Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố vừa ban hành công văn số...