Trang chủ

Ứng dụng Công nghệ thông tin

Xây dựng quy định xét tặng danh hiệu thi đua ngành, lĩnh vực

08/07/2013 | 12:00 AM
Để kịp thời tôn vinh và khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước do Thành phố phát động, Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố vừa ban hành công văn số...

Khó khăn trong cung cấp dịch vụ công mức 3

04/07/2013 | 12:00 AM
Qua thống kê cho thấy, Thành phố hiện cung cấp 124 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong đó 14 dịch vụ khối sở, ngành, cograve;n lại được triển khai tại các quận, huyện .

Tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp

04/07/2013 | 12:00 AM
Để tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp, kịp thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, ngày 25/6/2013 UBND Thành phố đã ban hành Chỉ thị số...

Tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử đối với công dân, tổ chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính

24/06/2013 | 12:00 AM
Sáng ngày 14/6/2013, Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng công tác cải cách hành chính cho lãnh đạo và công chức làm công tác cải cách hành chính tại các sở, ban ngành và lãnh đạo Phograve;ng...

Thành lập Ban chỉ đạo cải cách công vụ, công chức của UBND Thành phố

24/06/2013 | 12:00 AM
Để thực hiện Đề án ldquo;Cải cách công vụ, công chứcrdquo; theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 3514/QĐ-UBND ngày...

Hà Nội tổ chức cuộc thi viết “Tìm kiếm sáng kiến về cải cách hành chính” Thành phố năm 2013

11/06/2013 | 12:00 AM
Với mục đích tìm kiếm các sáng kiến, giải pháp thiết thực cải cách thủ tục hành chính để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, UBND Thành phố vừa ban hành kế hoạch số...

Đẩy mạnh việc áp dụng mô hình khung trong xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính thuộc thành phố Hà Nội

11/06/2013 | 12:00 AM
N gày 4/6/2013, UBND Thành phố ban hành công văn số 2557/VP-VX về việc thực hiện Thông báo số 1442/TB-BKHCN ngày 22/5/2013 của Bộ Khoa học Công nghệ về việc kết luận tại Hội nghị tổng kết hoạt...

Ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2013

22/04/2013 | 12:00 AM
Thực hiện Đề án ldquo;Tăng cường công tác thông tin, tuyên tryền cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015rdquo; và Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 13/12/2012 về công tác cải cách hành chính, UBND...

Cụm thi đua số II ban hành kế hoạch công tác Thi đua - Khen thưởng

22/04/2013 | 12:00 AM
Thực hiện Kế hoạch số 261/KH-HĐTĐKT ngày 21/12//2012 của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Thành phố về công tác thi đua khen thưởng năm 2013, phát huy thành tích đạt được năm 2012, tiếp tục đẩy...

Hội thảo góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số CCHC thành phố Hà Nội năm 2012

22/04/2013 | 12:00 AM
Ngày 17/4/2013, Sở Nội vụ tổ chức hội thảo về góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số CCHC thành phố Hà Nội năm 2012. Dự hội thảo có đại diện lãnh...

Hội thảo xây dựng bảng chỉ số cải cách hành chính cấp Sở, cấp quận, huyện, thị xã

22/04/2013 | 12:00 AM
Ngày 11/4/2013, Sở Nội vụ tổ chức hội thảo về dự thảo xây dựng bảng chỉ số cải cách hành chính của cấp sở và cấp quận, huyện, thị xã. Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo của 7 đơn vị thuộc...

Năm chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông

18/04/2013 | 12:00 AM
Ngày 16/01/2013, Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 141-QĐ/BCSĐ về việc phê duyệt năm chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành...

Công dân sẽ sử dụng số định danh để giao dịch hành chính

01/04/2013 | 12:00 AM
Ngày 26/3/2013, Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo về dự thảo đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư.

Công dân sẽ sử dụng số định danh để giao dịch hành chính

01/04/2013 | 12:00 AM
Ngày 26/3/2013, Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo về dự thảo đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư.

Công dân sẽ sử dụng số định danh để giao dịch hành chính

01/04/2013 | 12:00 AM
Ngày 26/3/2013, Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo về dự thảo đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư.

Hà Nội tăng cường kiểm tra công vụ

01/04/2013 | 12:00 AM
Để đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ của Năm kỷ cương hành chính - 2013 và nâng cao chất lượng phục vụ công dân tổ chức, ngày 15/3/2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã...

Khởi động dự án “Xây dựng và mở rộng Cổng giao tiếp diện tử thành phố”

01/04/2013 | 12:00 AM
Sáng ngày 13/03, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tổ chức buổi lễ khởi động dự án ldquo;Xây dựng và mở rộng Cổng giao tiếp điện tử Hà Nộirdquo; ndash; gói thầu HAN6 thuộc dự án Phát triển...

Khởi động dự án “Xây dựng và mở rộng Cổng giao tiếp diện tử thành phố”

01/04/2013 | 12:00 AM
Sáng ngày 13/03, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tổ chức buổi lễ khởi động dự án ldquo;Xây dựng và mở rộng Cổng giao tiếp điện tử Hà Nộirdquo; ndash; gói thầu HAN6 thuộc dự án Phát triển...

Khởi động dự án “Xây dựng và mở rộng Cổng giao tiếp diện tử thành phố”

01/04/2013 | 12:00 AM
Sáng ngày 13/03, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tổ chức buổi lễ khởi động dự án ldquo;Xây dựng và mở rộng Cổng giao tiếp điện tử Hà Nộirdquo; ndash; gói thầu HAN6 thuộc dự án Phát triển...

Quyết tâm hoàn thành 5 nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

01/04/2013 | 12:00 AM
Thực hiện Chương trình hành động số 22/CTr-UBND ngày 29/01/2013 của UBND Thành phố về thực hiện các Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ, Sở...