Trang chủ

Ứng dụng Công nghệ thông tin

Phường “số hoá”

18/09/2011 | 12:00 AM
Từ chỗ kiến thức tin học của cán bộ cograve;n rất hạn chế, sau hơn 4 năm, UBND phường Bồ Đề (quận Long Biên) đã vươn lên trở thành đơn vị cơ sở dẫn đầu thành phố trong ứng dụng CNTT vào cải cách...

Doanh nghiệp CNTT-TT với nhiệm vụ triển khai Đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT

15/09/2011 | 12:00 AM
Đại diện các doanh nghiệp, tập đoàn viễn thông như Viettel, VTC Intecom, VinaGame (VNG) đều khẳng định sẽ tập trung đẩy mạnh lĩnh vực nghiên cứu và phát triển (Ramp;D) nhằm tăng tốc cho lĩnh vực...

Doanh nghiệp nội dung số: R&D-Mục tiêu hàng đầu

15/09/2011 | 12:00 AM
Đại diện các doanh nghiệp, tập đoàn viễn thông như Viettel, VTC Intecom, VinaGame (VNG) đều khẳng định sẽ tập trung đẩy mạnh lĩnh vực nghiên cứu và phát triển (Ramp;D) nhằm tăng tốc cho lĩnh vực...

Ứng dụng CNTT: Cải cách hành chính ở Đông Anh

05/09/2011 | 12:00 AM
Với mục đích phục vụ cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý của chính quyền cấp huyện, đồng thời tăng cường công khai minh bạch trong giao dịch thủ tục hành chính giữa cơ quan công quyền...

Ứng dụng CNTT: Cải cách hành chính ở Đông Anh

05/09/2011 | 12:00 AM
Với mục đích phục vụ cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý của chính quyền cấp huyện, đồng thời tăng cường công khai minh bạch trong giao dịch thủ tục hành chính giữa cơ quan công quyền...

Ứng dụng tốt công nghệ thông tin - Hiệu quả cao trong công việc

03/09/2011 | 12:00 AM
Hãy thử tưởng tượng một ngày làm việc của cán bộ Văn phograve;ng Thành uỷ mà không có máy tính, không có mạng internethellip; chắc chắn khối lượng công việc lớn sẽ không thể được giải quyết nhanh...

Ứng dụng tốt công nghệ thông tin - Hiệu quả cao trong công việc

03/09/2011 | 12:00 AM
Hãy thử tưởng tượng một ngày làm việc của cán bộ Văn phograve;ng Thành uỷ mà không có máy tính, không có mạng internethellip; chắc chắn khối lượng công việc lớn sẽ không thể được giải quyết nhanh...

Ứng dụng tốt công nghệ thông tin - Hiệu quả cao trong công việc

03/09/2011 | 12:00 AM
Hãy thử tưởng tượng một ngày làm việc của cán bộ Văn phograve;ng Thành uỷ mà không có máy tính, không có mạng internethellip; chắc chắn khối lượng công việc lớn sẽ không thể được giải quyết nhanh...

Điện toán đám mây: Tổ chức, doanh nghiệp vẫn ngại “đám mây”

03/09/2011 | 12:00 AM
Lo ngại dữ liệu, thông tin nội bộ bị lộ, thế nên dù khái niệm điện toán đám mây (ĐTĐM) đã được biết đến tại Việt Nam gần 3 năm nay nhưng số đông các tổ chức, cơ quan Chính phủ va doanh nghiệp vẫn...

Điện toán đám mây: Tổ chức, doanh nghiệp vẫn ngại “đám mây”

03/09/2011 | 12:00 AM
Lo ngại dữ liệu, thông tin nội bộ bị lộ, thế nên dù khái niệm điện toán đám mây (ĐTĐM) đã được biết đến tại Việt Nam gần 3 năm nay nhưng số đông các tổ chức, cơ quan Chính phủ va doanh nghiệp vẫn...

Ứng dụng CNTT ở Sở ngoại vụ: Giảm áp lực đối với cán bộ, thuận lợi cho dân

02/09/2011 | 12:00 AM
Mỗi năm làm thủ tục cho khoảng 221 đoàn với 445 lượt người nước ngoài vào thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanhhellip; với các đơn vị của thành phố. Từ năm 1996 đến nay đã hướng dẫn, vận động,...

Mất an toàn thông tin mạng: Vẫn nguy cơ cũ

11/08/2011 | 12:00 AM
Theo đánh giá của các chuyên gia, nguy cơ mất an toàn an ninh thông tin của các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam vẫn còn ở mức cao. Cần cấp bách xây dựng quy chế nội bộ về ATTT, đầu tư hợp lý...

Mất an toàn thông tin mạng: Vẫn nguy cơ cũ

10/08/2011 | 12:00 AM
Theo đánh giá của các chuyên gia, nguy cơ mất an toàn an ninh thông tin của các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam vẫn cograve;n ở mức cao. Cần cấp bách xây dựng quy chế nội bộ về ATTT, đầu tư hợp...