Trang chủ

Tuyển dụng

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc Sở TT&TT năm 2015
Ngày đăng 22/12/2015 | 06:49  | View count: 457

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa có Thông báo số 213/TB-HĐTD ngày 14/12/2015 về danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc Sở năm 2015.

Chi tiết Thông báo xem tại đây./.