Trang chủ

Tuyển dụng

Thông báo về việc hướng dẫn ôn tập cho các thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức làm tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở TT&TT năm 2015
Ngày đăng 22/12/2015 | 06:53  | View count: 417

.

Chi tiết thông báo và tài liệu xem tại file đính kèm./.

Hướng dẫn ôn tập

Luật viên chức

Tài liệu ôn tập viên chức