Trang chủ

Văn bản dự thảo

Đăng ký cấp chứng thư số chuyên dùng

 

Ngày 11/8/2017, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1569/STTTT-CNTT ngày 11/8/2017 về đăng ký cấp chứng thư số chuyên dùng. Sở TT&TT đ ề nghị các Sở, Ban, Ngành và UBND quận, huyện, thị xã gửi thông tin, hồ sơ đăng ký cấp chữ ký số (bản có dấu) về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 18/8/2017 để tổng hợp./.

 

Mẫu giấy đề nghị cấp chứng thư số, hướng dẫn điền thông tin kèm theo./.

  quy hoạch - kế hoạch

  video

Không tìm thấy video nào

  Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?