Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
41/2017/TT-BTTTT Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước Bộ thông tin truyền thông 19/12/2018 Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
288/QĐ-BTTTT Ban hành kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2018 Bộ thông tin truyền thông 05/03/2018 Nguyễn Minh Hồng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
891/QĐ-UBND Đề án "Cải thiện, nâng cao chất lượng mối quan hệ công dân và cơ quan hành chính thành phố Hà Nội hướng tới nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả" UBND TP Hà Nội 26/02/2018 Nguyễn Đức Chung
48/KH-UBND Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2018 UBND TP Hà Nội 13/02/2018 Nguyễn Đức Chung
42/KH-UBND Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội UBND TP Hà Nội 09/02/2018 Lê Hồng Sơn
52-HD/BTGTU Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018 Ban Tuyên giáo Thành Ủy Hà Nội 06/02/2018 Phạm Thanh Học
126/QĐ-BTTTT Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017 Bộ thông tin truyền thông 31/01/2018 Nguyễn Minh Hồng
126/QĐ-BTTTT Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017 Bộ thông tin truyền thông 31/01/2018 Nguyễn Minh Hồng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
153/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020 Chính phủ 30/01/2018 Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
528/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được thay thế, bãi bỏ; Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông; UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội. UBND TP Hà Nội 29/01/2018 Nguyễn Đức Chung
185/STP-PBGDPL Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ IV quốc hội khóa XIV UBND TP Hà Nội 29/01/2018 Hồ Xuân Hương - PGĐ Sở Tư pháp
13/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin Chính phủ 23/01/2018 Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
17/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Đề án 1 Truyền thông phòng, chống mua bán người đến năm 2020 thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hà Nội. UBND TP Hà Nội 17/01/2018 Ngô Văn Quý
50-HD/BTGTU Hướng dẫn tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TPHN năm 2018 Ban Tuyên giáo Thành Ủy Hà Nội 10/01/2018 Phạm Thanh Học - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy
07/KH-UBND Kế hoạch triển khai các giải pháp nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng khi tham gia môi trường mạng giai đoạn 2018-2020.07 UBND TP Hà Nội 05/01/2018 Ngô Văn Quý
257/KH-UBND Kế hoạch thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2018 của TPHN UBND TP Hà Nội 29/12/2017 Ngô Văn Quý
2447/QĐ-BTTTT Sửa đổi Quyết định số 1178/QĐ-BTTTT ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao tại Việt Nam Bộ thông tin truyền thông 29/12/2017 Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
39/2017/QĐ-UBND Quyết định số về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội UBND TP Hà Nội 01/12/2017 Ngô Văn Quý
32/2017/TT-BTTTT Thông tư quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước Bộ thông tin truyền thông 15/11/2017 Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
27/2017/TT-BTTTT Quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước Bộ thông tin truyền thông 20/10/2017 Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông