Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
33/2015/TT-BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nhận dạng vô tuyến (RFID) băng tần từ 866 MHz đến 868 MHz” Bộ thông tin truyền thông 05/11/2015 Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng
2003/TTg-KTN V/v Huy động vốn đóng góp của dân để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Chính phủ 05/11/2015 Vũ Văn Ninh
194/BC-UBND Về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2015 UBND TP Hà Nội 04/11/2015 Lê Hồng Sơn
79/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2015 Chính phủ 04/11/2015 Nguyễn Tấn Dũng
112/2015/NĐ-CP Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 123/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội Chính phủ 03/11/2015 Nguyễn Tấn Dũng
110/2015/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức Chính phủ 29/10/2015 Nguyễn Tấn Dũng
7437/UBND-NC Đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp phục vụ Đại hội lần thứcXVI Đảng bộ thành phố Hà Nội UBND TP Hà Nội 22/10/2015 Vũ Hồng Khanh
5541/QĐ-UBND QĐ Kiện toàn Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại Thành phố Hà Nội và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo UBND TP Hà Nội 21/10/2015 Nguyễn Thế Thảo
30/2015/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị truyền hình ảnh số không dây” Bộ thông tin truyền thông 20/10/2015 30/2015/TT-BTTTT
29/2015/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền hình ảnh số không dây dải tần từ 1,3 GHz đến 50 GHz” Bộ thông tin truyền thông 20/10/2015 Nguyễn Bắc Son
796-BC/BTGT BC kết quả kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP Ban Tuyên giáo Thành Ủy Hà Nội 19/10/2015 796-BC/BTGT
36a/NQ-CP Nghị quyết của Chính phủ : Về Chính phủ điện tử Chính phủ 14/10/2015 Nguyễn Tấn Dũng
184/CTr-UBND Chương trình triển khai Kết quả Hội nghị về công tác đối ngoại của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 UBND TP Hà Nội 12/10/2015 Nguyễn Thế Thảo
72/NQ-CP Nghị quyết: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2015 Chính phủ 07/10/2015 Nguyễn Tấn Dũng
1696/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 Chính phủ 02/10/2015 Vũ Đức Đam
6915/UBND-VX về việc thực hiện Nghị định số 72/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ UBND TP Hà Nội 02/10/2015 Lê Hồng Sơn
85/2015/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ Chính phủ 01/10/2015 Nguyễn Tấn Dũng
170/BC-UBND Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam UBND TP Hà Nội 01/10/2015 Lê Hồng Sơn
6871/UBND-VX Về việc thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ. UBND TP Hà Nội 30/09/2015 Lê Hồng Sơn
6681/VP-VX thực hiện Quyết định số 1615/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ UBND TP Hà Nội 30/09/2015 Phạm Văn Chiến