Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
3719/KH-BTTTT Kế hoạch thông tin, tuyên truyền thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 trên hệ thống thông tin cơ sở Bộ thông tin truyền thông 13/11/2015 Trương Minh Tuấn
8154/UBND-VX Thực hiện báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND TP về tình hình kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, thu chi NS năm 2015 và giai đoạn 2011-2015 theo Nghị quyết của HĐND TP UBND TP Hà Nội 13/11/2015 Nguyễn Văn Sửu
8156/UBND-TH Tuyên truyền về Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX UBND TP Hà Nội 13/11/2015 Phạm Chí Công
118/2015/NĐ-CP Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Chính phủ 12/11/2015 Nguyễn Tấn Dũng
352/TB-VP Thông báo kết luận của đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố tại Hội nghị thông báo kết quả các định chỉ số CCHC và đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của các cơ quan hành chính thuộc Thành phố Hà Nội năm 2014 UBND TP Hà Nội 12/11/2015 Phạm Văn Chiến
198/BC-UBND Báo cáo kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính của thành phố Hà Nội năm 2014 UBND TP Hà Nội 12/11/2015 Lê Hồng Sơn
8043/UBND-NC V/v đảm bảo An ninh trật tự, phối hợp phục vụ và tham dự Kỳ họp 14 HĐND Thành phố khóa XIV UBND TP Hà Nội 12/11/2015 Vũ Hồng Khanh
115/2015/NĐ-CP Nghị định số 115/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc Chính phủ 11/11/2015 Nguyễn Tấn Dũng
32/2015/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 kHz đến 40 GHz” Bộ thông tin truyền thông 05/11/2015 Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng
33/2015/TT-BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nhận dạng vô tuyến (RFID) băng tần từ 866 MHz đến 868 MHz” Bộ thông tin truyền thông 05/11/2015 Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng
2003/TTg-KTN V/v Huy động vốn đóng góp của dân để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Chính phủ 05/11/2015 Vũ Văn Ninh
194/BC-UBND Về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2015 UBND TP Hà Nội 04/11/2015 Lê Hồng Sơn
79/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2015 Chính phủ 04/11/2015 Nguyễn Tấn Dũng
112/2015/NĐ-CP Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 123/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội Chính phủ 03/11/2015 Nguyễn Tấn Dũng
110/2015/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức Chính phủ 29/10/2015 Nguyễn Tấn Dũng
7437/UBND-NC Đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp phục vụ Đại hội lần thứcXVI Đảng bộ thành phố Hà Nội UBND TP Hà Nội 22/10/2015 Vũ Hồng Khanh
5541/QĐ-UBND QĐ Kiện toàn Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại Thành phố Hà Nội và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo UBND TP Hà Nội 21/10/2015 Nguyễn Thế Thảo
30/2015/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị truyền hình ảnh số không dây” Bộ thông tin truyền thông 20/10/2015 30/2015/TT-BTTTT
29/2015/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền hình ảnh số không dây dải tần từ 1,3 GHz đến 50 GHz” Bộ thông tin truyền thông 20/10/2015 Nguyễn Bắc Son
796-BC/BTGT BC kết quả kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP Ban Tuyên giáo Thành Ủy Hà Nội 19/10/2015 796-BC/BTGT