Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
27/2015/TT-BTTTT Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin băng siêu rộng Bộ thông tin truyền thông 28/09/2015 Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng
3113/BTTTT-TTCS vv phát sóng chương trình phát thanh tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII Bộ thông tin truyền thông 28/09/2015 Đoàn Công Huynh
6793/UBND-VX Tăng cường tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2010-2015 UBND TP Hà Nội 25/09/2015 Lê Hồng Sơn
1154-TB/TU Thông báo kết luận Hội nghị Ban thường vụ Thành ủy về một số nội dung phục vụ tổ chức Đại hội XVI Đảng bộ thành p Thành ủy Hà Nội 24/09/2015 Hoàng Minh Dũng Tiến
45/2015/QĐ-TTg Về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí Chính phủ 24/09/2015 Nguyễn Tấn Dũng
2403-CV/BTGTU Về việc tiếp tục kiện toàn và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động BCV nhiệm kỳ 2015-2020 Thành Ủy Hà Nội 23/09/2015 Phạm Thanh Học
307/TB-VP TB kết luận của Đ/c Lê Hồng Sơn - UVBTV Thành ủy, PCT UBND Thành phố Hà Nội tại cuộc họp về công tác chuẩn bị Hội sách Hà Nội năm 2015 UBND TP Hà Nội 23/09/2015 Phạm Văn Chiến
388/BC-CTK BC tình hình kinh tế-xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2015 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 21/09/2015 Công Xuân Mùi
179/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 61 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2015) UBND TP Hà Nội 17/09/2015 Lê Hồng Sơn
3005/BTTTT-THH vv công bố danh mục HTTT có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương theo thông tư số 25/2014/TT-BTTTT Bộ thông tin truyền thông 17/09/2015 Nguyễn Thành Hưng
31-CT/TU Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế Thành Ủy Hà Nội 16/09/2015 Ngô Thanh Hằng
1615/QĐ-TTg Quyết định số 1615/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật 2015-2016 Chính phủ 15/09/2015 Nguyễn Tấn Dũng
6295/UBND-NC Về việc tăng cường công tác thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra. UBND TP Hà Nội 10/09/2015 Vũ Hồng Khanh
25/2015/TT-BTTTT Thông tư Quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông Bộ thông tin truyền thông 09/09/2015 Nguyễn Bắc Son
148/BC-UBND về việc báo cáo Tổng kết thực hiện Chương trình 06-CTr/TU UBND TP Hà Nội 28/08/2015 Nguyễn Quốc Hùng
4261/QĐ-UBND Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo của Thành phố Hà Nội và Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg UBND TP Hà Nội 25/08/2015 Nguyễn Thế Thảo
4210/QĐ-UBND Về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội UBND TP Hà Nội 24/08/2015 Lê Hồng Sơn
08/CĐ-UBND Về việc cao điểm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông trong thời gian trước, trong và ngay sau Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2015-2016 trên địa bàn Thủ đô. UBND TP Hà Nội 21/08/2015 Nguyễn Thế Thảo
272/TB-VP Thông báo kết luận của đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Tổ Trưởng Tổ Công tác chỉ đạo thực hiện Đề án thí điểm thực hiện cơ chế một cửa trong việc cung cấp dịch vụ công tại một số doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố Hà Nội tại cuộc họp ngày 14/8/2015 UBND TP Hà Nội 20/08/2015 Nguyễn Văn Hoạt
310/QĐ-STTTT Ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác hạ tầng, ứng dụng và đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT tại Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Sở TTTT Hà Nội 17/08/2015 Phan Lan Tú