Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
5541/QĐ-UBND QĐ Kiện toàn Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại Thành phố Hà Nội và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo UBND TP Hà Nội 21/10/2015 Nguyễn Thế Thảo
30/2015/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị truyền hình ảnh số không dây” Bộ thông tin truyền thông 20/10/2015 30/2015/TT-BTTTT
29/2015/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền hình ảnh số không dây dải tần từ 1,3 GHz đến 50 GHz” Bộ thông tin truyền thông 20/10/2015 Nguyễn Bắc Son
796-BC/BTGT BC kết quả kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP Ban Tuyên giáo Thành Ủy Hà Nội 19/10/2015 796-BC/BTGT
36a/NQ-CP Nghị quyết của Chính phủ : Về Chính phủ điện tử Chính phủ 14/10/2015 Nguyễn Tấn Dũng
184/CTr-UBND Chương trình triển khai Kết quả Hội nghị về công tác đối ngoại của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 UBND TP Hà Nội 12/10/2015 Nguyễn Thế Thảo
72/NQ-CP Nghị quyết: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2015 Chính phủ 07/10/2015 Nguyễn Tấn Dũng
1696/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 Chính phủ 02/10/2015 Vũ Đức Đam
6915/UBND-VX về việc thực hiện Nghị định số 72/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ UBND TP Hà Nội 02/10/2015 Lê Hồng Sơn
85/2015/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ Chính phủ 01/10/2015 Nguyễn Tấn Dũng
170/BC-UBND Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam UBND TP Hà Nội 01/10/2015 Lê Hồng Sơn
6871/UBND-VX Về việc thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ. UBND TP Hà Nội 30/09/2015 Lê Hồng Sơn
6681/VP-VX thực hiện Quyết định số 1615/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ UBND TP Hà Nội 30/09/2015 Phạm Văn Chiến
27/2015/TT-BTTTT Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin băng siêu rộng Bộ thông tin truyền thông 28/09/2015 Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng
3113/BTTTT-TTCS vv phát sóng chương trình phát thanh tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII Bộ thông tin truyền thông 28/09/2015 Đoàn Công Huynh
6793/UBND-VX Tăng cường tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2010-2015 UBND TP Hà Nội 25/09/2015 Lê Hồng Sơn
1154-TB/TU Thông báo kết luận Hội nghị Ban thường vụ Thành ủy về một số nội dung phục vụ tổ chức Đại hội XVI Đảng bộ thành p Thành ủy Hà Nội 24/09/2015 Hoàng Minh Dũng Tiến
45/2015/QĐ-TTg Về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí Chính phủ 24/09/2015 Nguyễn Tấn Dũng
2403-CV/BTGTU Về việc tiếp tục kiện toàn và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động BCV nhiệm kỳ 2015-2020 Thành Ủy Hà Nội 23/09/2015 Phạm Thanh Học
307/TB-VP TB kết luận của Đ/c Lê Hồng Sơn - UVBTV Thành ủy, PCT UBND Thành phố Hà Nội tại cuộc họp về công tác chuẩn bị Hội sách Hà Nội năm 2015 UBND TP Hà Nội 23/09/2015 Phạm Văn Chiến